30. januar 2020

Programi spodbujanja zaposlovanja za delodajalce

13. december 2019

De minimis - največji znesek neprovratnih sredstev, ki ga podjetje lahko dobi

10. december 2019

Dvig izobrazbene ravni - javni razpis za sofinanciranje šolnin

05. december 2019

Srečanje podpornega okolja v regiji JV Slovenija - Kulturni center Semič

22. oktober 2019

S kakšno strategijo nastopiti na trgu

24. september 2019

Kakšna so najpogostejša vprašanja financerjev oz. investitorjev

26. avgust 2019

Kako do mojstrskega naziva - 21. razpis za vpis na mojstrske izpite

05. junij 2019

Aktivni do upokojitve - zaposlitev starejšega delavca

03. maj 2019

Kje se v računovodskih izkazih skriva izguba, kako ugotoviti razpoložljiv denarni tok podjetja

06. februar 2019

Pavšalni prispevki popoldanskega S.P.

07. januar 2019

Kaj se gleda pri financiranju projektov

12. november 2018

Opravljanje obrtnih dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.