Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 28. avgust 2020

Priglasitev uvoženega kozmetičnega izdelka

Vsak uvoznik prevzame odgovornost za specifičen kozmetični izdelek, ki ga spravi v promet. Uvoznik mora določiti odgovorno osebo za uvoženi izdelek, ki je zadolžena, da zagotovi skladnost kozmetičnega izdelka z zahtevami Evropske Unije.

Glede na predpise se lahko kozmetični proizvod prodaja samo, če ima ustrezno oceno varnosti in varnostno poročilo, dokumentacijo z informacijami o izdelku (PIF), ustrezno označevanje in proizvodnjo, ki poteka v skladu z navodili direktive ISO 227161 oziroma skladno z dobro proizvodno prakso (GMP).

Dokumentacija z informacijami o izdelku (PIF) zajema slednje: opis kozmetičnega izdelka, poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, opis metode proizvodnje, skladnost z dobro proizvodno prakso (GMP) ali certifikat ISO 22716, dokazila o učinku, ki naj bi ga imel kozmetični izdelek, kadar to opravičuje narava in učinek kozmetičnega izdelka in podatki o testiranju na živalih.

Odgovorna oseba mora, skupaj z informacijami o izdelku, dokumentacijo hraniti 10 let2 in zagotoviti dostopnost do te dokumentacije na naslovu, navedenem na embalaži izdelka v elektronski ali kakšni drugi obliki.

Izdelava ocene varnosti in varnostno poročilo se izdela na podlagi testiranj, ki jih opravijo strokovnjaki: test roka trajanja izdelka, mikrobiološki izzivni test in dermatološka testiranja. Varnostna ocena in poročilo na njeni osnovi, dokazujeta, da so kozmetični izdelki ob normalnih oziroma razumnih, predvidljivih okoliščinah uporabe neškodljivi za zdravje ljudi. Odgovorna oseba zagotovi, da je bila pri kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na trg, opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka sestavljeno.

Elementi etikete kozmetičnega izdelka morajo vsebovati ime in registrirano ime odgovorne osebe. Če je izdelek iz tuje države, se navede država izvora. Navesti je potrebno normirano vsebino v času pakiranja, skupaj z maso in prostornino. Na etiketi mora biti naveden rok trajanja in oznaka datuma najkrajšega roka trajanja za kozmetične proizvode z rokom trajanja, ki je krajši od 30 mesecev. Navedeni morajo biti podrobnejši varnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi. Navedena pa mora biti tudi serijska številka proizvodnje in referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega izdelka ter namen kozmetičnega izdelka, če to ni razvidno iz videza izdelka in seznam sestavin.

Izdelek je potrebno priglasiti Evropski Uniji, na portalu CPNP. Sporočiti je potrebno naslednje informacije: kategorijo kozmetičnega izdelka in njegovo ime ali imena, ki omogočajo njegovo specifično identifikacijo, ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je dokumentacija z informacijami o izdelku vselej dostopen, državo izvora v primeru uvoza,državo članico, v kateri se bo kozmetični izdelek dal na trg, kontaktne podatke fizične osebe, s katero se po potrebi lahko stopi v stik, prisotnost snovi v obliki nanomaterialov in njihovo identifikacijo, vključno s kemijskim imenom in razumno predvidljive pogoje izpostavljenost,ime, številka CAS ali številka ES snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), okvirno formulacijo, originalna embalaža, fotografija embalaže. Vse spremembe se morajo posredovati preko portala CPNP.

Odgovornost za uvoz izdelka v državo, ki ni država izvora oziroma država proizvodnje izdelka, je enako velika kot bi izdelek proizvajali sami, zato previdnost pri tovrstni dejavnosti ni odveč.

Opombe:

1 Standard ISO 22716 je mednarodni standard, ki podaja smernice za proizvodnjo, obvladovanje, skladiščenje in odpremo kozmetičnih izdelkov. V smernicah so navedeni organizacijski in praktični nasveti za obvladovanje človeških, tehničnih in administrativnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost proizvodnje. Kupiti ga je mogoče pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

2 Dokumentacija naj bi se hranila 10 let po zadnji seriji kozmetičnega izdelka danega na trg.

Viri:

Vas zanima več o članku ˝Priglasitev uvoženega kozmetičnega izdelka˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.