Pogoji poslovanja

Pogoji uporabe storitev SPOT

Potencialni podjetniki in podjetniki imajo v vsaki statistični regiji na voljo opisne storitve, ki so v celoti financirane na podlagi javnega razpisa SPOT Svetovanje 2018-2022. SPOT Svetovanje je projekt, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, zato so vsi prejemniki s strani države financiranih zgoraj navedenih storitev dolžni svetovalcu posredovati svoje podatke:

  • ime in priimek,
  • elektronski naslov(v kolikor prejemnik tega nima, posreduje telefonsko številko) in
  • druge podatke prejemnika storitev SPOT Svetovanje na podlagi katerih bo agencija lahko preverila, da je bila storitev dejansko opravljena.

Kdor svojih podatkov ni pripravljen posredovati svetovalcu in agenciji, ni upravičen do brezplačnih storitev, ki se po tem javnem razpisu financirajo.

Namen uporabe osebnih podatkov

Uporabniki storitev dovoljujejo obdelavo vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen vodenja izvedbe storitev SPOT Svetovanje (preverjanje opravljenih storitev, statistična obdelava opravljenih storitev, preverjanje zadovoljstva svetovancev z opravljeno storitvijo ipd.).

Uporabniki storitev dovoljujejo, da se osebni podatki uporabijo za namene statistične obdelave, podjetniškega informiranja in poročanja v okviru JR SPOT 2018 -2022 do zaključka spremljanja projekta. Podatki so posredovani izvajalski agenciji, SPIRIT Slovenija in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s prej navedenim namenom posredovanja dokazil o izvedenih aktivnosti v okviru poročanja.

Projekt "SPOT Svetovanje JV Slovenija" je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.