O sistemu SPOT

Kratka video predstavitev SPOT točke.

Točka SPOT Svetovanje je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nov projekt brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte. Z njim želi država prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij ter k dvigu njihove konkurenčnosti na trgu.


Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

www.eu-skladi.si

Sistem SPOT je vladni strateški projekt, ki ga izvajajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Sistem SPOT sestavljajo štirje nivoji:

Portal

Portal spot.gov.si je uradna spletna stran sistema SPOT. Gre za dosedanji eVEM portal, ki je državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo. Portal zasleduje cilj združevanja storitev po načelu vse na enem mestu za poslovne subjekte.

SPOT Registracija

Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo »registracijske« (fizične) točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za obstoječe točke VEM (v bodoče SPOT Registracija), kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke, ki jih omogoča portal spot.gov.si. 

SPOT Svetovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavljajo točke SPOT svetovanje , ki predstavljajo celovito podporno okolje za podjetništvo. V okviru  javne agencije SPIRIT Slovenija  zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja. Več preberite na https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/predstavitev-sistema-spot/.

SPOT Global

Četrti nivo je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.