Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 17. avgust 2020

Javno povabilo Zaposli.me - zaradi COVID-19 razširitev ciljne skupine brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje je sredi maja spremenil javno povabilo in razširil ciljne skupine brezposelnih ter med upravičence vključil tudi brezposelne, ki so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13.3.2020 do 30.9.2020.

Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemajo delodajalci eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo kriterijem. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?
V zaposlitev s pomočjo subvencije se vključijo brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naštetih kriterijev:

  • so starejši od 50 let,
  • so stari 30 ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, imajo končano največ osnovno šolo, bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, od zaključka zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev, ter seveda zgoraj naveden pogoj zaradi COVID- 19.

Kdo se lahko prijavi?
Ponudbo lahko vložijo delodajalci, ki so vsaj že 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge kriterije iz 6. poglavja javnega povabila. Prijava se vloži v elektronski obliki preko portala.

Subvencija znaša:
Višina mesečne subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

  • 416 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine
  • 500 EUR, če ustreza 2 kriterijema,
  • 583 EUR, če ustreza 3 kriterijem,
  • 666 EUR, če ustreza 4 ali več kriterijem.

Delovno razmerje se sklene za polni delovni čas (40 ur tedensko). Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden, pri zaposlitvi invalidov in dolgotrajno brezposelnih.

Izplačevanje subvencije poteka v največ 12 zaporednih mesečnih obrokih, v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev. Celotno povabilo je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: ZRSZ

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja

Vas zanima več o članku ˝Javno povabilo Zaposli.me - zaradi COVID-19 razširitev ciljne skupine brezposelnih˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.