Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 19. januar 2022

Povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje

V Uradnem listu, št. 206/21 je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (ZDUPŠOP), bolj znan kot PKP10, ki je stopil v veljavo dne 30.12.2021.


Med ostalimi ukrepi je tudi povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje zaposlenih, ki velja od 8.11.2021 do 31.1.2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev.


Upravičenci so pravne in fizične osebe javnega ali zasebnega prava (d.o.o., s.p., …). Popoldanski s.p. je opravičen samo do povračila za morebitne zaposlene delavce.


Do pomoči so upravičeni tudi tisti zavezanci, ki so HAG teste za samotestiranje kupili pred 8.11.2021 in so jih porabili oziroma jih uporabljajo v obdobju veljavnosti ukrepa.


Povračilo znaša 92,50 EUR na delavca, oziroma na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb COVID-

19 mora samotestirati, se pravi, da ne izpolnjuje pogoja prebolel (P) ali cepljen (C). Po preveritvi na Fursu smo pridobili mnenje, da je pomembno, da uveljavljamo pomoč samo za upravičene

osebe, in sicer za število teh oseb na dan oddaje izjave.


Kot delavec se štejejo tudi naslednji posamezniki:

- oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključena v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,

- samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2

- družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,

- kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter

- oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.


Izplačila se lahko zahtevajo preko informacijskega sistema FURS – E-davki. Obrazec je že na voljo. Izjava mora biti predložena najpozneje do 15.2.2022. V izjavi se navede število delavcev, za katere se uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov na dan oddaje vloge. FURS bo izplačal pomoč v enkratnem znesku, najpozneje do 31.3.2022. Vloga se lahko odda samo enkrat.


V primeru podaljšanja ukrepa, mora upravičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka, FURS pa bo izplačal pomoč v enkratnem znesku, najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.


Nadzor, da se sredstva uporabijo izključno za nakup HAG testov za samotestiranje delavcev oz. oseb, ki so izenačene z delavci, izvaja proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna. Predvidene globe za napačno posredovane podatke so med 4.000 in 100.000 EUR za pravno osebo in med 400 in 4.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe. Globa za enak prekršek, ki ga stori s.p. znaša od 2.000 EUR do 50.000 EUR.

Vas zanima več o članku ˝Povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.