Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 28. junij 2023

Aktualne finančne spodbude za zaposlovanje

Delodajalci in iskalci zaposlitve imajo na voljo različne finančne spodbude za zaposlovanje, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. Zavod je ena ključnih ustanov na trgu dela, ki povezuje iskalce zaposlitve z delodajalci.  Za delodajalce so finančne spodbude vsekakor dobrodošle, prav pa je tudi, da so iskalci zaposlitve seznanjeni z možnostmi. Potencialnemu delodajalcu lahko predstavijo finančne spodbude, v katere po kriterijih spadajo ter si tako odprejo možnost zaposlitve.  


Za delodajalce, ki trenutno zaposlujejo, so najbolj aktualni in zanimivi naslednji programi:


1. Priložnost zame

•    javno povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 31.7.2023,

•    zaposlitev oseb (za določen čas 12 mesecev ali za nedoločen čas), ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene 2 leti ali več,

•    subvencija za 12 mesecev zaposlitve mesečno 700,00 EUR (8.400,00 EUR letno),

•    oseba mora biti v obdobju prvih štirih mesecev subvencionirane zaposlitve vključena v izobraževanje oz. usposabljanje v skupnem trajanju vsaj 20 pedagoških ur,

•    zaposleni osebi je potrebno zagotoviti mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj.


2. Zelena delovna mesta

•    javno povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30.6.2024,

•    z zaposlitvijo oseb za nedoločen čas lahko pridobite mesečno subvencijo za 12 mesecev zaposlitve,

•    subvencija za 12 mesecev zaposlitve mesečno 680 EUR,

•    kriteriji za definicijo zelenega delovnega mesta so: poklic, dejavnost delodajalca, produkti ali storitve, ki jih delodajalec ponuja, aktivnosti zaposlenega na delovnem mestu ter trajnostni certifikati.  Pri presoji mora delodajalcec doseči najmanj 12 točk oz. vsaj eno točko pri produktih oziroma storitvah in vsaj eno točko pri aktivnostih zaposlenega na delovnem mestu.


3. Hitrejši vstop mladih na trg dela

•    javno povabilo je odprto do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do 30.9.2023,

•    z zaposlitvijo osebe za nedoločen čas, ki ni starejša od 25 let, lahko pridobite mesečno subvencijo, ki znaša od 300,00 do 420,00 EUR, za 18 mesecev njene zaposlitve. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti in izobrazbe,

•    subvencija se lahko mesečno zviša za 70,00 EUR, če delodajalec zaposlenega vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,

•    delodajalec mora osebi ves čas subvencionirane zaposlitve zagotavljati mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj,

•    novo zaposlena oseba in mentor se morata vključiti v izobraževaje vsaj 30 šolskih ur (zaželeno iz digitalnih vsebin).


4. Davčne olajšave in oprostitve ter povračila prispevkov


a)    delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

-  na podlagi ZPIZ-2 je od 01.01.2020 je možna delana oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejšega delavca,

-  delodajalci so oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 60 let starosti,

- delodajalci uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov s predložitvijo pravilno izpolnjenega obrazca REK pri FURS-u.


b)    davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

•    za zaposlitev invalida s statusom invalida, s 100 % odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove,

•    davčna olajšava se lahko uveljavlja za zaposlitev invalidov, ki imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ali imajo 100 % telesno okvaro ali so gluhe osebe, 

•    če delodajalec zaposluje invalide nad predpisano kvoto in uveljavlja olajšavo za znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlenega invalida, ne more hkrati uveljavljati še olajšave za znižanje davčne osnove.


c)    davčna olajšava za zaposlovanje

-     Po Zakonu o davku od odhodkov pravnih oseb oz. zakonu o dohodnini delodajalec lahko uveljavi davčno olajšavo, če zaposli:  osebo mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič; osebo, mlajšo od 29 let; osebo, starejšo od 55 let; osebo v poklicu, v katerem primanjkuje delavcev (pravilnik določi minister).

-    Delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo na podlagi Zakona o dohodku pravnih oseb kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove, če zaposlijo osebe, kot so naštete v prvi alineji oz. v višini 55 % plače zaposlene osebe, če zaposlijo osebo mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič.


V zadnjem času je v Sloveniji vse bolj opazno pomanjkanje kadrov na vseh področjih, še posebej pa za specifične poklice. Po predvidevanjih se bodo delodajalci v dobrem desetletju iskali okoli 390 tisoč novih delavcev, zato bo to velik izziv za trg dela, s katerim se bo potrebno spoprijeti.


Po podatkih Statističnega urada je v letošnjem letu stopnja brezposelnosti pod 4 % oziroma je brezposelnih oseb 14 % manj kot lani. Delodajalci v drugi polovici leta 2023 napovedujejo 2,7 % rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 36.700 zaposlitev.  Najpozitivnejše napovedi glede zaposlovanja so v gradbeništvu, gostinstvu, poslovanju z nepremičninami in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.


Vir: ZRSZ, SURS


Vas zanima več o članku ˝Aktualne finančne spodbude za zaposlovanje˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.