Odprta JR za spodbujanje večje predelave lesa in za uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

29
mar

Odprta JR za spodbujanje večje predelave lesa in za uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) s katerim želi izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

 1. stroški gradnje
 2. stroški nakupa opredmetenih sredstev
 3. stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Roki za oddajo vlog so 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.

Več o pogojih in merilih javnega razpisa najdete na spletni strani MGRT.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu.

Namen javnega razpisa je spodbujanje turističnih in gostinskih ponudnikov ter turističnih atrakcij k uvajanju ekološkega/trajnostnega managementa in ekoloških/trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka:

 • Znak za okolje EU – EU Ecolabel
 • Bio hotels
 • Green Globe
 • Green Key
 • Travelife za nastanitve
 • World of Glamping Green
 • Ecocamping
 • Hostelling International Quality & Sustainability (HI - Q&S)
 • L.E.A.F. (Leaders in Environmentally Accountable Foodservice)

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva, ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat ali turistično atrakcijo...

Upravičeni so:

stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,

stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak,

stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Rok za oddajo vlog je:  29. avgust 2022.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen znak nastanitvenega objekta, gostinskega obrata oziroma turistične atrakcije.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2022.

Več informacij najdete: TUKAJ

Vas zanima več o novici ˝Odprta JR za spodbujanje večje predelave lesa in za uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.