Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti MSP

13
jun

Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti MSP

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i.
»ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.


ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.


ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer:

  • okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki),
  • družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in
  • upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).


Vprašalnik temelji 30 kratkih vprašanjih s področja obvladovanja okoljskih (E), družbenih (S) in upravljavskih (G) vidikov poslovanja.

Razlogi za izdelavo ESG pripomočka

Za prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (Agenda 2030, Pariški sporazum, Evropski zeleni dogovor) je ključno trajnostno financiranje oz. preusmerjanje javnih in zasebnih naložb v trajnostne gospodarske dejavnosti.


Vas zanima več o novici ˝Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti MSP˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.