Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

23
dec

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

Predmet poziva:

Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja. Aktivnost se izvaja v okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA-2019-23, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen in cilji poziva:

Z namenom prepoznavanja uporabnosti in dodanih vrednosti digitalnih tehnologij, ki dvigujejo konkurenčne prednosti, podpirajo digitalno preobrazbo in so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, smo vzpostavili spletno orodje, ki bo omogočilo samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije vašega podjetja.

Pogoji za sodelovanje:

Na poziv se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Glede izpolnjevanja pogojev prijavitelj soglaša z izjavo v spletni prijavi, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem pozivu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko DIH Slovenije zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.


Roki in način prijave na poziv:

Rok za prijavo za pridobitve ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasneje 30. 06. 2023.

Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino poziva ter da se z njim strinja.


Vas zanima več o novici ˝Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.