Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«

25
apr

Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa boo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.

Ciljne skupine/upravičenci

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022, do 16.00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpis/387.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Vas zanima več o novici ˝Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.