Brezplačno usposabljanje

Računovodska in davčna obravnava bolj zapletenih in pogostejših poslovnih dogodkov

Vsebina

 • RAČUNOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA DOGODKOV, POVEZANIH Z OPREDMETENIMI OSNOVNIMI SREDSTVI IN NEOPREDMETENIMI DOLGOROČNIMI SREDSTVI
  • Začetno računovodsko pripoznavanje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
  • Pripoznavanje pravice do uporabe sredstev (računovodska in davčna obravnava najemov)
  • Kdaj model nabavne vrednosti in kdaj model prevrednotenja
  • Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko prevrednotimo osnovna sredstva
  • Zakaj moramo že med letom vedeti, katere davčne olajšave v zvezi z nabavo osnovnih sredstev lahko uveljavimo
 • RAČUNOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA ZALOG
  • Začetno računovodsko vrednotenje zalog
  • Metode razknjiževanja zalog
  • Prevrednotenje zalog
 • RAČUNOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA TERJATEV
  • Bolj zapleteni poslovni dogodki povezani s terjatvami
 • RAČUNOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA REZERVACIJ
  • Računovodska in davčna obravnava rezervacij
  • Kaj so rezervacije in kaj so pogojne obveznosti
  • Kdaj rezervacija in kdaj zabilančna knjižba
 • POGOSTJEŠE IN BOLJ ZAPLETENE KAPITALSKE TRANSAKCIJE
  • Nakup lastnega deleža
  • Umik lastnega deleža
  • Dokapitalizacija iz sredstev družbe
  • Popravek napake in preteklih let in sprememba računovodske usmeritve
 • PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV
  • Kako in kdaj ugotavljati izvršitvene obveze v zvezi s pripoznavanjem prihodkov
  • Razmejitev med poslovnimi in drugimi prihodki
 • ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN RAZPRAVA


Prijave 

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 22.5.2023 oz. do zasedbe prostih mest.  Prijave so obvezne, saj je število udeležencev omejeno.


Usposabljanje  je za udeležence brezplačno.

 

Dodatne informacije: Breda Koncilja, tel. 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si


Vljudno vabljeni.

S prijavo na dogodek se strinjate s Pogoji uporabe storitev SPOT Svetovanje JV Slovenija.

Vas zanima več o dogodku ˝Računovodska in davčna obravnava bolj zapletenih in pogostejših poslovnih dogodkov˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt preko telefona.

Breda Koncilja
@ breda.koncilja@ozs.si
# 051 422 580
Breda Koncilja

Datum

24. 05. 2023

Začetek ob

09.00 uri

Dogodek v ŽIVO

Lokacija

predavalnica OOZ Novo mesto
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto

Prijava

najkasneje do ponedeljka, 22.5.2023. Število udeležencev je omejeno.


Predavatelj

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc

...
Preberi več

Marija Tomc Muc

Predavatelj

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.