Brezplačna delavnica

Kapital, rezerve in rezervacije

Zaradi zahtevnosti tematike in možnosti takojšnjih vprašanj bomo delavnico izvedli v živo, v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto (Trgovski center Rialto - Novoteks).


Namen seminarja

Seznaniti računovodje in podjetnike:

- s posameznimi vrstami kapitala, možnostmi za zmanjšanje kapitala ali za dokapitalizacijo, zakonsko podlago za oblikovanje posameznih rezerv in njihovo odpravo,

- preko praktičnih primerov načine oblikovanja in črpanja rezervacij,

- s pastmi lastnih deležev in delnic,

- računovodsko evidentiranje čistega dobička oz. čiste izgube,

- kaj pomeni kapitalska ustreznost in njen vpliv na kazalnike poslovanja.


Vsebina:

 • Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge:
  • Delniški kapital in kapitalska vloga
  • Društveni sklad ter podjetnikov kapital
  • Pogoji za zmanjšanje kapitala in kdaj je potrebna dokapitalizacija
  • Pritoki in odtoki med gospodinjstvom in podjetjem
  • Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti – njihov pomen ob zapiranju dejavnosti
 • Rezerve z vidika ZGD in SRS 2016/2019
  • Vplačani presežek kapitala
  • Zakonske in statutarne rezerve
  • Revalorizacijske rezerve in rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
 • Ugotovljeni poslovni izid in njegovo razporejanje v skladu z ZGD
 • Posebnost lastnih deležev in delnic
 • Rezervacije, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve
 • Kapitalska ustreznost in njen vpliv na kazalnike 


ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI JE POTREBEN PCT POGOJ, V NOTRANJIH PROSTORIH PA JE OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE.


Prijave:

Prijave sprejemamo do petka, 24 .9. 2021. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavo. Prednost imajo obrtniki in podjetnike iz regije JV Slovenija.


Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna.


 Lepo vabljeni.

S prijavo na dogodek se strinjate s Pogoji uporabe storitev SPOT Svetovanje JV Slovenija.

Vas zanima več o dogodku ˝Kapital, rezerve in rezervacije˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt preko telefona.

Breda Koncilja
@ breda.koncilja@ozs.si
# 051 422 580
Breda Koncilja

Datum

28. 09. 2021

Začetek ob

13.00 uri

Dogodek v ŽIVO

Lokacija

predavalnica OOZ Novo mesto
Foersterjeva ulica 10
8000 Novo mesto


Predavatelj

Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računo...
Preberi več

Vesna Bartolj Maver

Predavatelj

Vesna Bartolj Maver

Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu.

Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj, podjetje za računovodske, davčne in finančne storitve, d.o.o., Kamnik deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju davčno-računovodske zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele Slovenije.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj in prakse poskuša slušateljem na praktičen način predstaviti računovodstvo in davčno problematiko z različnih zornih kotov za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p.). Je tudi avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.