Brezplačno usposabljanje

Izbrane teme v povezavi z obračunom prejemkov fizičnih oseb

Namen usposabljanja

Praktično in aktualno usposabljanje s področja obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, kjer bomo teorijo podprli s konkretnimi primeri iz prakse, konkretnimi obračuni izplačil in dilemami, ki se v praksi pogosto pojavljajo.

Vsebina

1. dan: 10. maj 2022, od 12. do 16. ure

IZBRANE TEME V POVEZAVI Z OBRAČUNOM PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB.

 • Definicija plače in njenih sestavin.
 • Obračun bruto plače.
 • Obračun nadomestil.
 • Obdavčitev plač.
 • Bonitete.
 • Drugi prejemki.
 • Obračun pogodb po obligacijskem zakoniku (pogodbe o poslovodenju, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe).
 • Obračun drugih prejemkov (najemnine, izplačila dobička…).
 • Spremembe zakonodaje.
 • Druge aktualnosti.


2. dan: 17. maj 2022, od 12. do 16. ure

POVRAČILA STROŠKOV FIZIČNIM OSEBAM.

 • Povračila stroškov zaposlenim na delu (povračilo stroškov malice, prevoza…).
 • Povračila stroškov na službenih poteh (dnevnice, kilometrine, nadomestilo za ločeno življenje, terenski dodatek).
 • Potni nalogi.

PREGLED DRUGIH IZPLAČIL IN POSEBNOSTI.

 • Izplačilo regresa za letni dopust.
 • Izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad.


Zaradi omejenega števila mest je prijava in prisotnost na obeh delih usposabljanja obvezna.

Usposabljanje v trajanju 10 šolskih ur (2 x 5 šolskih ur) je za udeležence brezplačno.
 

S prijavo na dogodek se strinjate s Pogoji uporabe storitev SPOT Svetovanje JV Slovenija.

Vas zanima več o dogodku ˝Izbrane teme v povezavi z obračunom prejemkov fizičnih oseb˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt preko telefona.

Breda Koncilja
@ breda.koncilja@ozs.si
# 051 422 580
Breda Koncilja

Datum

17. 05. 2022

Trajanje

10. 5. 2022 in 17. 5. 2022, od 12. do 16. ure

Dogodek v ŽIVO

Lokacija

predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto
Foersterjeva 10
8000 Novo mesto

Izobraževanje je namenjeno

podjetnikom, direktorjem, računovodjem v podjetjih, računovodskim servisom, predstavnikom finančnih služb ter vsem ostalim MSP, ki obračunavate plače in druge prejemke, regije JV Slovenija.


Predavatelj

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc

...
Preberi več

Marija Tomc Muc

Predavatelj

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na številnih seminarjih in delavnicah.

Projekt "SPOT Svetovanje JV Slovenija" je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.