Dogodki

Branje in razumevanje bilanc za podjetnike

Pridružite se nam na brezplačni spletni delavnici in se naučite brati računovodske izkaze. Na praktičnih primerih bomo pokazali, kako naše podjetje analizirajo drugi in seveda tudi, kako se lotimo analize naših potencialnih kupcev ali dobaviteljev tudi sami, predvsem z namenom sprejemanja čim boljših poslovnih odločitev.

Na delavnici bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Bilance kot vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev.
 • Najpomembnejše kategorije izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnih tokov; povezave med njimi.
 • Ocenimo kvaliteto izkazanega dobička.
 • Ali podjetje primerno financira svoja sredstva in zakaj je to pomembno?
 • Kakšna je zadolženost podjetja in kako tvegano je to podjetje za upnike?
 • Obratni kapital in njegov pomen za stabilno poslovanje podjetja.
 • V katerih bilančnih postavkah podjetje morda skriva izgube?
 • Bo podjetje, ki smo mu prodali blago na odloženo plačilo, sposobno plačati obveznosti v dogovorjenem roku?
 • Bo potencialni dobavitelj, ki nam je poslal ponudbo za letno poslovno sodelovanje, zaupanja vreden poslovni partner?
 • Kaj zanima banko ob odločanju za odobritev kredita?
 • Odgovori na vprašanja udeležencev.

Izobraževanje bo potekalo ON-LINE, trajalo bo 3 šolske ure. Povezava za udeležbo na dogodku vam bo posredovana dan pred izvedbo dogodka na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi.

Prijave so OBVEZNE, sprejemamo jih do zapolnitve mest oz. najkasneje do srede, 23. marca 2022 do 10. ure. 

V primeru velikega števila prijav bodo imeli prednost podjetniki iz regije JV Slovenija.

S prijavo na dogodek se strinjate s Pogoji uporabe storitev SPOT Svetovanje JV Slovenija.

Vas zanima več o dogodku ˝Branje in razumevanje bilanc za podjetnike˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt preko telefona.

Darja Smiljić
@ darja.smiljic@rc-nm.si
# 040 197 264
Darja Smiljić

Datum

24. 03. 2022

Začetek ob

13.00 uri

SPLETNI dogodek

Izobraževanje je namenjeno

mikro, malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.


Predavatelj

mag. Nataša Pustotnik

mag. Nataša Pustotnik

...
Preberi več

mag. Nataša Pustotnik

Predavatelj

mag. Nataša Pustotnik

Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja in podjetniška svetovalka. 

Zaposlena je kot direktorica svetovalnega podjetja Palma in drugi d.n.o., v okviru katerega izvaja tudi računovodske storitve za podjetnike, podjetja, društva in zasebne zavode. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti in v fazi rasti svojega podjetja. 

Predava teme s področja stroškovnega in poslovodnega računovodstva na Visoki šoli za računovodstvo, predmet Računovodstvo na Gea College - Fakulteti za podjetništvo, na višji šoli pa poleg ostalega tudi predmet Analiza bilanc z revizijo.  Piše tudi znanstvene članke za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konference, ki jih organizira Inštitut za poslovodno računovodstvo (Konferenca o notranjem poročanju, Konferenca o analizi poslovanja). 

Izvedla je že več delavnic za podjetja in potencialne podjetnike v RRA Sora, delavnico branja bilanc za RIC Bela Krajina, sodeluje tudi na konferencah, ki jih za svoje naročnike organizira podjetje SAOP.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.