Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 30. april 2021

Upokojenec – samostojni podjetnik

Upokojenec lahko registrira samostojno podjetje oziroma ga še naprej vodi in hkrati uveljavlja pravico do pokojnine. To lahko stori na več načinov.

Lahko ostane delovno aktiven in še naprej vključen v obvezno zavarovanja za polni delovni čas, v primeru, da izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, poda zahtevo za izplačilo 40% starostne pokojnine. Ta se lahko izplačuje 3 leta, po tem obdobju pa se izplačuje v višini 20% starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve, vse do prenehanja zavarovanja ali do uveljavitve delne pokojnine.

Upokojenec se lahko delno upokoji z namenom lažjega prehoda iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine, in sicer tako, da še naprej opravlja dejavnost. Ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega zavarovanja in hkrati izpolnjuje pogoje za predčasno ali starostno pokojnino. Pogoj je, da je zavarovan najmanj 2 ure dnevno ali 10 ur tedensko.

Upokojenec – samostojni podjetnik tako lahko dela polovični delovni čas in hkrati prejema polovično pokojnino.

Upokojenec se lahko po upokojitvi ponovno prične opravljati samostojno dejavnost, pri tem pa je upravičen do sorazmernega dela pokojnine, in sicer:

  • 75 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko,
  • 62,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko,
  • 50 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko,
  • 37,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko,
  • 25 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 30 do 34 ur tedensko in
  • 12,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Upokojenec – samostojni podjetnik, ki ponovno začne z opravljanjem dejavnosti, prejema sorazmerni del pokojnine, ki je odvisna od dolžine zavarovalnega časa.


VIRI:

  • www. zpiz.si

Vas zanima več o članku ˝Upokojenec – samostojni podjetnik˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.