Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 20. november 2020

Študentsko delo- pogoji in obdavčitev

Podjetja ali druge organizacije se dokaj pogosto poslužujejo študentskega dela, kar je občasno ali začasno delo, ki ga študent, dijak ali druga upravičena oseba s študentskim statusom opravlja na podlagi napotnice.

Podjetje posreduje potrebo po študentskem delu na študentski servis, ta pa nato poišče primerne in zainteresirane kandidate. Študentski servis pred pričetkom takšnega dela izda napotnico v štirih izvodih, ki mora biti podpisana in požigosana s strani posrednika in delodajalca. Dijak ali študent ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice.

Delodajalci morajo, ob predpisih na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Torej tudi dijaki in študentje morajo biti teoretično in praktično poučeni o varnosti in zdravju pri delu. Nekateri opravijo tovrstno izobraževanje preko študentskega servisa, so pa delodajalci dolžni poskrbeti, da imajo pred pričetkom dela opravljeno izobraževanje in izpit s tega področja.

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja posebno varstvo nekaterih kategorij delavcev, zato morajo biti delodajalci še posebej pazljivi, če študentsko delo opravlja dijak, ki še ni dopolnil 18 let starosti. Takim dijakom je prepovedano nočno delo, delo preko 8 ur dnevno oz. 40 ur tedensko, zagotovljeni pa morajo biti tudi ustrezni odmori in počitki.


Plačilo dela dijakov/študentov

Minimalna urna postavka znaša od 1. januarja 2020 dalje 5,40 eur bruto.

Naročnik plača študentu preko študentskega servisa, in sicer po napotnici, ki jo naročnik/delodajalec po opravljenem študentskem delu izpolni ter vrne na študentski servis, ta pa izda račun za opravljeno storitev.

Od nakazila se študentu odvede 15,5% od zneska za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Delodajalec pa odvede 8,85 % prispevek za PIZ, 6,36 % prispevka za zdravstveno zavarovanje 0,53 % prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 16 % koncesijsko dajatev in 2 % dodatno koncesijsko dajatev. V kolikor je torej na napotnici 100,00 EUR, je izplačilo študentu 84,50 EUR, strošek delodajalca pa je kar 133,74 EUR.

Vse prispevke odvaja študentski servis. Delodajalcem ni potrebno oddajati nobenih evidenc, poročil, statistik ali obračunov.


Posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB.

V zvezi z opravljanjem tega dela pa si lahko več preberete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer je objavljeno obširno pojasnilo.


Študentsko delo omogoča dijakom in študentom, da se spoznajo z delovnim procesom in si naberejo izkušenje ter tudi, da si pridobijo dodatni zaslužek med izobraževanjem.


 Vir: MDDSZ, FURS

Vas zanima več o članku ˝Študentsko delo- pogoji in obdavčitev˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.