Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 02. avgust 2022

Sprememba prijave nezgod in poškodb pri delu - po 1.9.2022 samo elektronsko

V Uradnem listu RS, št. 78/2022 z dne 2.6.2022 je bil objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu in v Uradnem listu RS, št. 90/2022 popravek tega pravilnika s predhodno izpadlo prilogo – obrazcem Prijava nezgode in poškodbe pri delu. Pravilnik se prične uporabljati 1. septembra 2022, ko bo prijavo nezgod in poškodb pri delu možno oddati samo elektronsko.

 

Elektronska Prijava nezgode in poškodbe pri delu bo nadomestila papirnati obrazec Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8 obrazec). S 1. septembrom 2022 bodo delodajalci izpolnili splošni del obrazca preko sistema SPOT, izvajalci zdravstvenih storitev pa zdravstveni del preko sistema on-line.


Podatke splošnega dela obrazca, ki bodo s strani delodajalca (v posebnih primerih s strani ZZZS) vpisani v portal SPOT, bosta z oddajo prijave v svoj informacijski sistem prejela tako IRSD kot ZZZS. Podatke iz splošnega in zdravstvenega dela obrazca ZZZS v skladu z zakonodajo posreduje na NIJZ. Podatkov zdravstvenega dela obrazca delodajalec ni upravičen pridobiti. Z njim se lahko seznani le na način, da mu jih posreduje poškodovanec sam.


Poškodovanec sam oziroma druge osebe morajo po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca, obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika poškodovanca in mu sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu. Zdravnika zaprosijo za ureditev odprtja začasne nezmožnosti za delo oz. izdajo bolniškega lista in izpolnitev zdravstvenega dela obrazca Prijave nezgod in poškodb pri delu.


Navodila za izpolnjevanje obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu bodo objavljena na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektorata RS za delo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


V skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), prijaviti pa je potrebno tudi vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.


Eprijavo na portalu SPOT lahko vnese zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, za katere je potrebno urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Delodajalci si morajo torej pravočasno urediti potrebna digitalna potrdila in pooblastila za vlaganje ePrijav nezgod in poškodb pri delu. Dodatna pojasnila dobite na: poskodbepridelu@zzzs.si

Vas zanima več o članku ˝Sprememba prijave nezgod in poškodb pri delu - po 1.9.2022 samo elektronsko˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt "SPOT Svetovanje JV Slovenija" je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.