Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 20. oktober 2021

Postopek prenehanja s.p. (v skladu s spremembo ZGD v letu 2021)

Prijavo za izbris mora podjetnik vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije (lahko pa do 30 dni prej). Postopek izbrisa s.p. se lahko opravi preko portala SPOT (nekdanji e-VEM) ali na katerikoli točki SPOT. Prvi možni datum zaprtja s.p. je torej po treh dneh od začetka postopka, po preteku tega roka pa prejme podjetnik Sklep o izbrisu iz PRS.


V Uradnem listu RS, št. 18/2021 so bile objavljene spremembe Zakona o gospodarskih družbah. Med drugim se je spremenil tudi 75. člen, ki je odpravil obvestilo AJPES-u, da namerava podjetnik zapreti s.p., ki ga je podjetnik moral poslati najmanj 15 dni pred nameravanim datumom zaprtja.

Potrebno je urediti tudi odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj z obrazcem M-2 (redni s.p) ali M-12 (popoldanski s.p). To se lahko opravi na dva načina:

  • pred izbrisom iz PRS: preko portala SPOT (e-VEM) ali na točki SPOT, pri čemer je potrebno v opombo vpisati, da se odjava vlaga zaradi izbrisa s.p. in kdaj naj bi bil izbris;
  • do 8 dni po izbrisu iz PRS: po pošti ali neposredno na izpostavi ZZZS.


Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti potrdilo o plačanih prispevkih s strani FURS, ki bo mogoče kdaj kasneje koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe.


Zaprtje poslovnega računa lahko podjetnik uredi osebno na svoji banki s prejetim Sklepom o izbrisu iz PRS.


V roku 60 dni od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti je podjetnik dolžan na FURS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Obračun se odda preko sistema eDavki.


Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki za svoje dolgove odgovarja sam, tudi po tem, ko zapre svoje podjetje. Prav tako lahko tudi po zaprtju s.p. od svojih dolžnikov zahteva, da mu obveznosti poravnajo na njegov osebni račun.


Podjetnik, ki ima zaposlene delavce in zapira svoj s.p., mora svojim zaposlenim pravočasno vročiti odpovedi delovnega razmerja (najmanj 30 dni prej). Dokazilo o prenehanju delovnega razmerja se priloži odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Za zaposlene je pomembna navedba razloga odpovedi, da bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih delavcem pripada odpravnina.


Podjetnik, ki je zaprl s.p., se lahko kadarkoli odloči, da bo ponovno registriral novo podjetje.


Vas zanima več o članku ˝Postopek prenehanja s.p. (v skladu s spremembo ZGD v letu 2021)˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.