Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 18. marec 2020

Postopek prenehanja S.P.

V skladu s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah je potrebno najmanj 15 dni pred nameravanim datumom prenehanja obvestiti AJPES o nameravanem zaprtju s.p. Obvestilo o prenehanju se lahko pošlje preko spletne aplikacije OOPS ali na elektronski naslov objava.prenehanja@ajpes.si ali pa se ga osebno dostavi na katerokoli izpostavo AJPES. Zakon predvideva tudi, da podjetnik o prenehanju dejavnosti obvesti tudi na druge načine, in sicer s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih.

Prijavo za izbris mora podjetnik vložiti najmanj tri dni pred želenim datumom izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije (lahko pa do 30 dni prej). Postopek izbrisa s.p. se lahko opravi preko portala SPOT (nekdanji e-VEM) ali na katerikoli točki SPOT. Prvi možni datum zaprtja s.p. je torej po treh dneh od začetka postopka, po preteku tega roka pa prejme podjetnik Sklep o izbrisu iz PRS.

Potrebno je urediti tudi odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj z obrazcem M-2 (redni s.p) ali M-12 (popoldanski s.p). To se lahko opravi na dva načina:

  • V 8 dneh pred dnevom izbrisa iz PRS preko portala SPOT (e-VEM) ali na točki SPOT, pri čemer je potrebno v opombo vpisati, da se odjava vlaga zaradi izbrisa s.p. in kdaj naj bi bil izbris;
  • do 8 dni po izbrisu iz PRS: po pošti ali neposredno na izpostavi ZZZS.

Po odjavi iz zavarovanja je priporočljivo pridobiti potrdilo o plačanih prispevkih s strani FURS, ki bo mogoče kdaj kasneje koristilo pri dokazovanju dolžine delovne dobe.

Zaprtje poslovnega računa lahko podjetnik uredi osebno na svoji banki s prejetim Sklepom o izbrisu iz PRS.

V roku 60 dni od dneva prenehanja opravljanja dejavnosti je podjetnik dolžan na FURS vložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Iz tega obračuna morajo biti razvidni prihodki in odhodki, ki so nastali do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Obračun se odda preko sistema eDavki.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki za svoje dolgove odgovarja sam, tudi po tem, ko zapre svoje podjetje. Prav tako lahko tudi po zaprtju s.p. od svojih dolžnikov zahteva, da mu obveznosti poravnajo na njegov osebni račun.

Podjetnik, ki ima zaposlene delavce in zapira svoj s.p., mora svojim zaposleni pravočasno vročiti odpovedi delovnega razmerja (najmanj 30 dni prej). Dokazilo o prenehanju delovnega razmerja se priloži odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Za zaposlene je pomembna navedba razloga odpovedi, da bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost. Po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih delavcem pripada odpravnina.

Podjetnik, ki je zaprl s.p., se lahko kadarkoli odloči, da bo ponovno registriral novo podjetje.

Pripravila Breda Koncilja, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto
SPOT Svetovanje JV Slovenija

Vas zanima več o članku ˝Postopek prenehanja S.P.˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.