Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 09. november 2020

Peka slaščic kot postranska dejavnost

Posameznik, ki želi izdelovati in prodajati slaščice, mora najprej registrirati podjetje – s.p. ali d.o.o.

Ob odprtju podjetja se registrirata dve dejavnosti: 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic in 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic.

V kolikor se prodajajo tudi slaščice, ki jih je naredil nekdo drug, se registrira še dejavnost trgovine – 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki.

Slaščičarstvo spada med obrtne dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, ki se ga pridobi na Območni obrtno podjetniški zbornici.

Za peko slaščic je potreben srednješolski izobraževalni program smeri pek ali slaščičar oziroma nacionalna poklicna kvalifikacija izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način. Delo lahko opravlja tudi oseba, ki ima izobrazbo pekovski mojster, slaščičarski mojster, živilec, živilsko prehranski tehnik, živilstvo in prehrana, gostinski tehnik, gostinsko turistični tehnik.

Kot nosilec živilske dejavnosti mora posameznik najpozneje 15 dni pred začetkom izvajanja dejavnosti oddati vlogo za registracijo živilskega obrata. Lahko odda elektronsko na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) najpozneje 24 ur pred začetkom obratovanja. Vloga se lahko vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani uprave oziroma spletni strani gov.si.

Prostor, kjer se bo opravljala dejavnost peke slaščic potrebuje uporabno dovoljenje. Pridobi se ga na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor na podlagi dokumentacije, ki jo pripravi projektant.

HACCP izobraževanja in HACCP načrt so zakonsko obvezna za vse, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik s hrano. Več o tem si lahko preberete tukaj: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-2890/pravilnik-o-higieni-zivil.

Vas zanima več o članku ˝Peka slaščic kot postranska dejavnost˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.