Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 06. februar 2019

Pavšalni prispevki popoldanskega S.P.

»Popoldanski s.p.«, »dopolnilni s.p.«, to so izrazi, s katerimi se srečujemo v praksi, čeprav tega ne najdemo v zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je obenem v delovnem razmerju v drugem podjetju.

Popoldanski s.p. torej lahko registrira le oseba, ki je zaposlena za polni delovni čas 40 ur na teden. Prispevke za socialna zavarovanja plačuje iz delovnega razmerja, kot popoldanski s.p. pa plačuje dva pavšalna prispevka. Pravni status navadnega s.p. in popoldanskega s.p. je enak, med njima ni razlike, enake so tudi dolžnosti in pravice (plačevanje davka od dejavnosti, vodenje knjig, morebitna pridobitev obrtnega dovoljenja, zaposlitev delavca, prijava kratkotrajnega dela družinskih članov, …).

Pavšalni prispevki pri popoldanskem s.p. znašajo trenutno (za januar 2019) 69,43 evrov, in sicer je naveden znesek sestavljen iz dveh prispevkov:

  • Prispevek za pokojninsko zavarovanje od 1.4.2018 znaša 33,90 evrov (zavezanci plačajo polovico zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj),
  • Prispevek za zdravstveno zavarovanje pa od 1.1.2019 znaša 35,53 evrov (zavezanci plačajo prispevek ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu).

Prispevka je potrebno plačati do 20. v mesecu, za pretekli mesec, ne glede na obseg vaše dopolnilne dejavnosti. Položnici (UPN naloga) morate napisati sami, FURS jih ne pošilja.

Podatki za plačilo so naslednji:
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SI56 0110 0888 2000 003 sklic 19, vaša davčna številka + 44008 33,90 evrov
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS SI56 0110 0888 3000 073 sklic 19, vaša davčna številka + 45004 35,53 evrov

V primeru želje po dodatnem zaslužku ali uresničitvi podjetniških idej je popoldanski s.p. zelo primerna statusna oblika, saj so stroški razmeroma nizki. Če pa posel uspe, se razširi, pa je zelo enostaven prehod na redni, navadni s.p., saj se spremeni samo prijava v zdravstvena zavarovanja (odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni M12, prijava v obvezna socialna zavarovanja M1). Seveda je možna registracija tudi kakšne druge oblike podjetja.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja

Vas zanima več o članku ˝Pavšalni prispevki popoldanskega S.P.˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.