Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 12. marec 2020

Opredelitev statusa glavnega delodajalca (23. člen Zdoh-2V)

V Uradnem listu RS, št. 66/2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela Zdoh-2V), ki je stopil v veljavo 1.1.2020.

V drugem odstavku 127. člena je dodano določilo, po katerem delodajalec kot plačnik davka pozove delavca k opredelitvi statusa, ali je njegov glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za polni delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno zaposlitev). Zavezanec ima obveznost, da pa v prihodnje delodajalca obvesti o spremembi tega statusa.

V Informacijah o novostih, ki jih prinaša Zdoh-2V, ki jih je pripravila Finančna uprava RS, je navedeno tudi, da se želi doseči čim večjo usklajenost med izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine med letom in odmerjeno dohodnino na letni ravni.

Ker je določeno pravilo, da delodajalci, kot plačniki davka, akontacijo dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja izračunavajo na dva načina, kot glavni delodajalce po dohodninski lestvici in kot delodajalec, pri katerem zavezanec ne dosega pretežni del dohodka po 25 % stopnji, je predpogoj za pravilni obračun, da delodajalec ve, ali je zavezančev glavni delodajalec ali ne.

Delodajalci – plačniki davka morajo torej od davčnih zavezancev pridobiti podatek ali štejejo za glavnega ali drugega delodajalca, kar bodo upoštevali pri pripravi obračuna dohodkov iz delovnega razmerja. Delavec pa bo spremembo tega statusa v bodoče sam sporočil delodajalcu.

Dopolnitev drugega odstavka 127. člena Zdoh-2, da delodajalec pozove zavezanca k opredelitvi po statusu z vidika glavnega delodajalca, pomeni tudi večjo pravno varnost oziroma nedvoumnost pri razreševanju sporov glede izračuna akontacije dohodnine.

Delno povzeto po Informacijah o novostih, ki jih prinaša Zdoh-2V, ki so objavljene na spletni strani FURS-s

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja

Vas zanima več o članku ˝Opredelitev statusa glavnega delodajalca (23. člen Zdoh-2V)˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.