Avtor prispevka: Danijela Vukojević Objavljeno: 24. februar 2021

Novela zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K

9.2.2021 je bil v Uradnem listu RS, št.18/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev. Z novelo zakona se ureja tudi izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2018/1212 o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic. 

Večina sprememb se nanaša na delniške družbe, nekaj pa tudi na d.o.o. in samostojne podjetnike. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, začetek uporabe določenih členov pa je različen.

Pomembne spremembe, ki se nanašajo tudi na brezplačen postopek ustanovitve enostavne d.o.o. in registracijo s.p. na SPOT točki in stopijo v veljavo danes, 24. 2. 2021 so naslednje:

- Razširjene in dopolnjene so omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika. Tako so pri omejitvah dodane npr. : nove vrste kaznivih dejanj [1](zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja), sum zlorabe identifikacije za namene DDV [2] , omejitve za tuje pravne in fizične osebe.[3]

- Spremembe pri samostojnih podjetnikih se nanašajo na odpravo obvezne objave nameravanega prenosa in prenehanja opravljanja dejavnosti spletnem portalu AJPES. Vlogo za izbris tako lahko vložite najmanj 3 dni pred nameravanim zaprtjem. Vlogo in odjavo zavarovanj (M2 ali M12) lahko brezplačno uredite na SPOT točki.

- dopolnjen je nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register. Poleg sedeža bo potrebno vpisati tudi poslovni naslov družbe[4], hkrati pa bodo družbe morale za prvi vpis v register navesti tudi poslovni in elektronski naslov.

Vse družbe v roku enega leta od uveljavitve tega zakona morajo uskladiti podatke v registru v skladu z določbo dopolnjenega prvega odstavka 47. člena zakona (elektronski in poslovni naslov)


Druge novosti zakona so:

- pri določanju velikosti družbe po Zakonu o gospodarskih družbah je dodan kriterij razvrščanja velikih družb.

- odpravlja uporabo nekdanjega sistema »Vse na enem mestu« - točka VEM in ga nadomešča s točko za podporo poslovnim subjektom, kamor sodijo tudi SPOT točke.

- odpravlja nekatere manjše nedoslednosti veljavnega ZGD-1 in prenavlja določene veljavne prekrške, nekaj pa se jih določa na novo, npr. : kot prekršek določa določitev poslovnega naslova v nasprotju z zakonom.

- s posebnim členom je urejeno sklepanje poslov med družbo in direktorji ali prokuristi ter z njimi povezanimi osebami. Določena je obveznost pridobitve soglasja nadzornega organa in tudi javnega razkritja posla v določenih primerih.


Pripravila: Danijela Vukojević, SPOT Svetovanje JV Slovenija, Razvojni center Kočevje Ribnica


[1] pravnomočna obsodba

[2] V obdobju zadnjih 12 mesecev javna objava na seznamu zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV;

[3] Obstoj omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10a člena pristojni organi iz prejšnjega odstavka preverijo tudi v primeru ustanovitve družbe, podjetnika ali pridobitve statusa družbenika s strani fizične ali pravne osebe iz druge države članice ali tretje države. Če ustrezne evidence ne omogočajo vzajemne izmenjave podatkov med Republiko Slovenijo, drugo državo članico ali tretjo državo, ustanovitelj, podjetnik oziroma pridobitelj statusa družbenika pristojnemu organu iz prejšnjega odstavka neobstoj omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena izkaže s predložitvijo dokazil.

[4] Poslovni naslov se nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico in hišno številko


Vas zanima več o članku ˝Novela zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.