Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 26. avgust 2019

Kako do mojstrskega naziva - 21. razpis za vpis na mojstrske izpite

Mojstrske izpite izvaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, od leta 2000 dalje, za kar 52 mojstrskih nazivov. Biti mojster ali mojstrica pomeni znak odličnosti izdelkov in storitev, ki jih le-ta opravlja.

Mojstrski izpit prinaša še veliko drugih prednosti:

 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo,
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah,
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD,
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih (Ur. list RS, št. 63/2013),
 • mojster je lahko vodja gradbenih del in omogoča vpis v imenik Vodij del, skladno z Gradbenim zakonom, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv (npr. zidarski mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, elektroinštalaterski mojster, itd.),
 • mojstrski naziv je časten.

V skladu z 28. členom Obrtnega zakona ima pravico do opravljanja mojstrskega izpita, kdor izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

 • je pridobil srednjo poklicno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
 • je pridobil srednjo strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
 • je pridobil višjo ali visoko strokovno izobrazbo (katerekoli smeri!) in ima vsaj eno leto izkušenj na področju, nakaterem želi opravljati mojstrski izpit.

Mojstrski izpit je sestavljen iz štirih delov (3. člen Pravilnika o mojstrskih izpitih, Ur. list RS, št. 101/2004):

 • praktični del (I. del);
 • strokovno-teoretični del (II. del);
 • poslovodno-ekonomski del (III. del);
 • pedagoško-andragoški del (IV. del).

Posamezni deli mojstrskega izpita so razdeljeni na posamezne izpitne enote v skladu z izpitnim katalogom, ki je določen za vsak del mojstrskega izpita in za vsak mojstrski naziv.

Že 21. razpis za mojstrske izpite (7. člen Pravilnika o mojstrskih izpitih, Ur. list RS, št. 101/2004) je predvidel dva pristopna roka, in sicer 5.3.2019 in 8.10.2019. Rok za oddajo popolnih vlog za drugi pristopni rok je 27.9.2019, na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.

Pod okriljem OZS deluje tudi Klub mojstrov Slovenije, katerega poslanstvo je povezovanje obrtnih mojstrov ter skrb za njihovo strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Vir: OZS, https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Sloveni
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja

Vas zanima več o članku ˝Kako do mojstrskega naziva - 21. razpis za vpis na mojstrske izpite˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt "SPOT Svetovanje JV Slovenija" je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.