Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 28. oktober 2021

Kaj je potrebno za pridobitev nepremičninske licence?

Verjetno ste kdaj v življenju že prodali ali kupili nepremičnino. Vendar, če se želite s tem ukvarjati profesionalno, morate izpolnjevati določene pogoje.

Najprej morate imeti ustrezno pravno obliko: s.p. ali d.o.o. V kolikor potrebujete pomoč pri odločitvi ali pomoč pri obrazložitvi kako deluje posamezna oblika, nas lahko kontaktirate.

Pogoji za pridobitev licence za nepremičninskega posrednika so sledeči:

  • pridobljena najmanj višja strokovna izobrazba[1],
  • pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija posrednik/-ica za nepremičnine oziroma opravljen strokovni izpit, na katerem se preverjajo znanja, ki zajemajo celotno področje prometa oz. posredovanja z nepremičninami in
  • potrdilo o nekaznovanosti.

Vloga se poda na obrazcu, objavljenem na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Obrazcu mora biti priložena fotografija (3,5x 4,5 cm) in mora biti lastnoročno podpisana. Priložijo se tudi naslednja dokazila:

  • kopija dokazila o pridobljeni izobrazbi in pooblastilo za preveritev podatkov pri izobraževalni ustanovi (MS Word oblika obrazca),
  • kopija potrdila o uspešno opravljenem strokovnem izpitu (certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji »posrednik/ica za nepremičnine«),
  • potrdilo o nekaznovanosti za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, katerega izda Ministrstvo za pravosodje (v izvirniku, ki ne sme biti starejši od 30 dni) ali pooblastilo, da ministrstvo pridobi podatke po uradni dolžnosti (MS Word oblika obrazca),
  • potrdilo o plačilu stroškov.

Vlagatelj plača stroške vpisa v imenik v znesku 33 €. Podrobnosti nakazila so dostopni na spletni strani Ministrstva.

Če so vse priloge v redu, Ministrstvo izda licenco za opravljanje poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov.

Kot nepremičninski posrednik ste se dolžni dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov. Seznam izvajalcev izobraževanj so dostopni na spletni strani Ministrstva. Potrdilo o udeležbi na izobraževanju je potrebno dostaviti Ministrstvu v roku 8 dni po zaključku izobraževanja. Potrdilo lahko dostavi tudi izobraževalna institucija. Neizpolnjevanje te obveznosti lahko pripelje do začasnega izbrisa iz imenika nepremičninskih posrednikov. Do ponovnega vpisa pride po izpolnitvi obveznosti in dostavi potrdila.


[1] Če vlagatelj nima pridobljene najmanj višje strokovne izobrazbe lahko kljub temu pridobi status nepremičninskega posrednika. V takem primeru mora imeti končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih ter imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan 24.5.2003 ali pri prodaji nepremičnin investitorja na dan 24.5.2006. Tak vlagatelj lahko pristopi k izpitu za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za nepremičnine na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.

Vas zanima več o članku ˝Kaj je potrebno za pridobitev nepremičninske licence?˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.