Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 28. februar 2022

Delavnica Davčni obračun 2021 in spremembe davčne zakonodaje


V četrtek, 24. 2. 2022, smo preko spleta izvedli dolgo pričakovano delavnico Davčni obračun 2021 in spremembe davčne zakonodaje.

Delavnica je bila izvedena v sodelovanju z Območnima obrtno-podjetniškima zbornicama Črnomelj in Metlika.

Predavateljica Jasmina Malnar Molek, specialistka za davčno področje na OZS, je že na začetku delavnice udeležence obvestila, da je datum za oddajo davčnih obračunov podaljšan do 30. aprila 2022.

V treh urah delavnice je predavateljica predstavila razlike v ugotavljanju davčne osnove, tj. po dejanskih in normiranih odhodkih. Nekaj časa je posvetila nadvse zanimivi temi povezane osebe in svoje razmišljanje poglobila s primeri iz prakse. Svoje mnenje so lahko podali tudi udeleženci, ki so na delavnici aktivno sodelovali. Govorila je prejetih pomočeh v letu 2021, zaradi epidemije in v katerih primerih je potrebno denarno pomoč vrniti.

Pojasnila je primere, v katerih se lahko davčna osnova zniža z izvzemom prihodkov in kateri so davčno nepriznani odhodki.

Del delavnice je posvetila davčnim olajšavam, kot so olajšave za investiranje, zaposlovanje, zaposlovanje invalidov, vlaganje v raziskovanje in razvoj, olajšave za donacije in druge olajšave.

Zadnji del delavnice je predavateljica posvetila spremembam davčne zakonodaje, ki jih je v letu 2021 in 2022 naložil zakonodajalec.

Udeležencev je bilo kar veliko, našteli smo jih 43, kar zopet potrjuje, da so računovodske in davčne teme zelo obiskane.

Navajamo nekaj odzivov udeležencev na delavnico:

»aktualna tema, predavanje preko zooma«

»strokovnost predavateljice«

»lepo podajanje«

»predavateljico in organizacijo«

»izredno dobro predavanje in predavateljica. lahko je še povabite«

»primerno podajanje materije«

»dobra razlaga snovi«

»dogodek brez tehničnih težav«

»predavateljica je bila zelo strokovna in odgovorila je na vsa vprašanja«

»vedno izveš nekaj novega, super pripravljen seminar«

»odlično organizacijo in izvedbo«

Vas zanima več o članku ˝Delavnica Davčni obračun 2021 in spremembe davčne zakonodaje˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.