Avtor prispevka: Peter Ambrožič Objavljeno: 13. december 2019

De minimis - največji znesek neprovratnih sredstev, ki ga podjetje lahko dobi

Koliko največ nepovratnih sredstev lahko podjetje prejme za upravičene stroške v okviru posamičnega razpisa, je določeno v razpisni dokumentaciji. Zgornja meja pridobitve subvencij ni določena na podjetje, razen ko za razpis velja pravilo de minimis.

Kaj je pravilo de minimis

De minimis je pravilo – instrument državnih pomoči, ki članicam EU omogoča, da podjetja lahko dobijo manjše zneske podpore iz javnih sredstev brez priglasitve le teh evropski komisiji. Kaj določa pravilo de minimis Če se prek razpisa omogoča pomoč, za katero velja pravilo de minimis, skupni znesek pomoči, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne sme preseči 200 tisoč evrov v treh poslovnih letih. Za transportna podjetja v cestnem prevozu je zgornja dovoljena meja 100 tisoč evrov.

Velja za vse velikosti podjetij, ne glede na to, ali ste mikro, malo, srednje ali veliko podjetje. Upoštevati pa je treba tudi vsa povezana ali partnerska podjetja( konzorciji itd), saj se nepovratna sredstva, po tem pravilu seštevajo in skupaj ne smejo preseči zgornje dovoljene vrednosti.

Za ugotovitev zneska je treba spremljati triletno obdobje - tekoče leto in predhodni dve leti. Ko presežemo najvišjo vrednost, ne moremo več kandidirati za nepovratna sredstva, dokler se predpreteklo leto ne sprosti.

Podjetje mora samo preverjati, koliko nepovratnih sredstev je že prejelo, običajno to dela računovodska-finančna služba, oziroma podjetnik sam. Na ministrstvih teh vrednosti zaenkrat ni moč preveriti.

Možno je tudi, da podjetje prejme sklep o odobritvi sredstev za določeno vrednost, kasneje pa se lahko zgodi, da porabi manj, kot mu je bilo odobrenih nepovratnih sredstev.

Kako preverite, koliko pomoči ste prejeli na razpisu

Če gre za spodbudo, za katero velja pravilo de minimis, je to zapisano v razpisu oziroma vlogi, vrednost pa je odvisna od zaprošenih in pozneje odobrenih sredstev. Datum in višina dodeljene pomoči sta zapisana na sklepu ali sklenjeni pogodbi.

Pripravil Peter Ambrožič, svetovalec SPOT JV Slovenija

Vas zanima več o članku ˝De minimis - največji znesek neprovratnih sredstev, ki ga podjetje lahko dobi˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.