Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 05. junij 2019

Aktivni do upokojitve - zaposlitev starejšega delavca

Zavod RS za zaposlovanje je že v lanskem letu (13.4.2018) objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve, za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več. Predvidena je vključitev 1.272 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev vsaj do upokojitve. Ponudbe se oddajo elektronsko, najdlje do 30.6.2020 oziroma do porabe sredstev.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali samozaposleni, ki izpolnjujejo še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila. Zaradi uspešnosti kandidiranja Zavod predlaga, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverijo, ali imajo poravnane obveznosti.

Delodajalec lahko predloži eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov (subvencij) iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 23. pogoju javnega povabila. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo se mora upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Za koga lahko delodajalci pridobijo subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb vsaj en dan.

Subvencija znaša:

  • do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Zaposlitve se spremlja najmanj 24 mesecev. Če se oseba pred iztekom 24 mesecev subvencionirane zaposlitve predčasno ali starostno upokoji, je delodajalec upravičen do sorazmernega dela subvencije.

Subvencijo za zaposlitev se izplača v dveh delih na podlagi eRačuna: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

Celotno povabilo je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja.

Vas zanima več o članku ˝Aktivni do upokojitve - zaposlitev starejšega delavca˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.