Avtor prispevka: Nataša Patafta Objavljeno: 06. september 2021

4. srečanje podjetniškega podpornega okolja SPOT Svetovanje JV Slovenije v Kočevju

Kočevje, 2. september 2021 – Predpogoj za učinkovit podporni podjetniški sistem v regiji, ki z brezplačnimi storitvami pomaga podjetnikom, je sodelovanje med akterji. To je bila rdeča nit 4. srečanja in mreženja podjetniškega podpornega okolja v regiji JV Slovenija, ki ga je letos gostil konzorcijski partner točke SPOT Svetovanje JV Slovenija RC Kočevje Ribnica.

35 predstavnikov zavodov, podjetij, agencij in ostalih ustanov, ki na kakršen koli način pomagajo podjetnikom, je v Kulturnem centru Kočevje izmenjalo svoje izkušnje in prakse, se seznanilo z novostmi in aktualnimi razpisi ter nadgradilo strokovne kompetence. Štirje partnerji SPOT Svetovanje JV Slovenija namreč pri zagotavljanju storitev sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, upravnimi enotami, izpostavami AJPES-a, podjetniškimi inkubatorji, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in obrtnimi zbornicami. »Prvi postopek preko portala e-SPOT (takrat e-VEM) smo izpeljali že leta 2006,« je na srečanju poudaril direktor Razvojnega centra Kočevje Ribnica Primož Pahor in dodal, da letno v povprečju prek portala SPOT izpeljejo 600 postopkov. Dodal je, da predstavlja SPOT točka na RC Kočevje Ribnica rešitev marsikateremu podjetniku, ki se mora v poplavi informacij, želja in načrtov znajti na novi poti.

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je pohvalil delovanje institucij, ki pomagajo podjetnikom, in dodal, da občina Kočevje že več let poskuša pomagati podjetjem z razpisi, katerih vrednost se giblje okoli 100.000 evrov. Direktor Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., vodilnega partnerja točke SPOT Svetovanje JV Slovenija, Franci Bratkovič pa je izpostavil pomen podjetnikov, ki doprinesejo k boljšemu gospodarskemu stanju v regiji.

Klemen Kraigher Mišič je udeležence srečanja podučil o varnosti obdelave osebnih podatkov, Andrej Mladenovič predstavil zadrugo Zakladi Kočevske, Bojana Košnik Čuk predstavila poslovni bonton, Katja Zgonc aktualne razpise Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Aleksej Metelko pa povezovanje nosilcev investicijskih priložnosti z lastniki kapitala.

V SPOT Svetovanje JV Slovenija so vključeni Razvojni center Novo mesto d. o. o., RC Kočevje Ribnica d. o. o., RIC Bela krajina in Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto. SPOT Svetovanje JV Slovenija je nadomestila nekdanjo vstopno točko VEM in je ena od 12 regijskih točk v Sloveniji, ki poleg pomoči pri registracijskih in drugih e-postopkih preko portala SPOT nudi strokovno pomoč svetovalcev v obliki svetovanj, informiranj, delavnic, izobraževanj in usposabljanj za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja in podjetnike ter izmenjavo dobrih praks.

V tri in pol letnem delovanju je točka SPOT Svetovanje JV Slovenija opravila 2.934 svetovanj. Dogodkov, ki jih je organizirala v tem obdobju (delavnice, usposabljanja,…), se je udeležilo nekaj manj kot 2.600 udeležencev. Delovanje točke je v petletnem obdobju 2018 - 2022 financirano iz sredstev ESSR in iz državnega proračuna.

Vas zanima več o članku ˝4. srečanje podjetniškega podpornega okolja SPOT Svetovanje JV Slovenije v Kočevju˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.