Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

08
okt

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), bo danes, 8. oktobra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, dodatno objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU.

Skupno bo do sedaj objavljenih že 12 javnih vavčerskih pozivov, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.

Dodatno bosta podjetjem na voljo še Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, slednji spada v skupino vavčerjev za digitalizacijo. Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev.

Vavčer tržne raziskave tujih trgov

Namen vavčerja je podjetja spodbuditi k raziskavi tujih trgov z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer povečuje konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 2.500,00 EUR. https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-trzne-raziskave-tujih-trgov

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetja k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije ter sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc. Najmanjša spodbuda je 600,00 EUR največja pa 9.999,99 EUR. https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi/vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc


Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer so definirani v vsakem javnem pozivu in za vsak vavčer posebej Zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge: na naši SPOT točki SPOT Svetovanje JV Slovenija na info@spotjvslo.si ali 030 700 170.


Vas zanima več o novici ˝Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.