Trije novi vavčerji iz sredstev REACTEU

20
sep

Trije novi vavčerji iz sredstev REACTEU

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS), je v petek, 17. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objavil tri nove vavčerske javne pozive. Medtem, ko sta Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino že poznana, je Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), popolnoma nov in ga bodo podjetja lahko koristila prvič. Trenutno je poleg omenjenih vavčerjev na voljo še Vavčer za prenos lastništva, postopoma pa se bodo objavljali še ostali vavčerji.

1. Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Omogoča izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vrednotenje opravi zunanji strokovnjak/izvajalec. Najmanjša spodbuda znaša 3 tisoč in največja 9.999,99 EUR.

2. Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Podjetnike naj bi spodbudil k udeležbi na mednarodnih forumih v tujini, s ciljem pridobiti nove poslovne partnerje in poslovne priložnosti na tujih trgih. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 6.000 EUR.

3. Vavčer za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino

Velja kot spodbuda k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). Namen je spodbuditi podjetja za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 3.000 EUR

Podrobnejše informacije o posameznem vavčerju najdete v spodnjih tabelah.

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer so definirani v vsakem javnem pozivu in za vsak vavčer posebej Zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge: pri nas na naši SPOT točki SPOT Svetovanje JV Slovenija, infor@spotjvslo.si, 030 700 170

Vse dodatne informacije o vavčerjih je možno dobiti tudi na SPS, prosimo, da vprašanja pošljete na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Vas zanima več o novici ˝Trije novi vavčerji iz sredstev REACTEU˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport  ter SPIRIT, Javna agencija.