Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2021

19
avg

Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2021

Namen povabila je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov mikro in malim gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnjujejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«.

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Dolenjske Toplice, Mestna občina Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

KOMU JE SUBVENCIJA NAMENJENA?

Subvencija je namenjena za:

  • namenski krediti v materialne in nematerialne investicije,
  • krediti za obratna sredstva in
  • krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest.

SREDSTVA 

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenska.   

Občine zagotavljajo v proračunih za leto 2021 za izvedbo povabila sredstva v znesku:

Zap. št.

Občina, kjer ima podjetje sedež (domicil)

Sredstva v EUR

 

Dolenjske Toplice

4.000,00

 

Mestna občina Novo mesto

15.000,00

 

Mirna

3.000,00

 

Mirna Peč

2.000,00

 

Mokronog-Trebelno

1.000,00

 

Straža

2.000,00

 

Šentjernej

12.000,00

 

Škocjan

2.000,00

 

Žužemberk

5.000,00

 

Skupaj

46.000,00

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vlog je do srede 20. 10. 2021, do 14. ure.

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije spremljajte našo spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

Vas zanima več o novici ˝Subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2021˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.