SPS - KREDITI ZA PODJETJA, KI SO UTRPELA POSLEDICE ENERGETSKE KRIZE - P7E 2023

20
jul

SPS - KREDITI ZA PODJETJA, KI SO UTRPELA POSLEDICE ENERGETSKE KRIZE - P7E 2023

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize


Razpisana sredstva

 • 10 mio EUR


Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita


Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«


Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
  (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen


Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev


Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024


Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 15.9.2023 do 14.00 ure
  • 15.11.2023 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Vas zanima več o novici ˝SPS - KREDITI ZA PODJETJA, KI SO UTRPELA POSLEDICE ENERGETSKE KRIZE - P7E 2023˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.