Objavljen je razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

04
mar

Objavljen je razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

SPS je danes 4. 3. 2022 v Uradnem listu RS št. 29/2022 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala
tržne produkte na trg.
 

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 15. 3. 2022, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Predselekcijski postopek pred prijavo na razpis:

Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do predvidoma 13. 4. 2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022. Rok za oddajo vlog na SPS je 10. maj 2022 do 14. ure, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

Rok za prijavo je 10. 5. 2022 do 14. ure.

Vas zanima več o novici ˝Objavljen je razpis P2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.