Na voljo Vavčer za pripravo digitalne strategije in Vavčer za kibernetsko varnost

04
okt

Na voljo Vavčer za pripravo digitalne strategije in Vavčer za kibernetsko varnost

Na voljo sta vavčerja za digitalizacijo podjetij, in sicer Vavčer za pripravo digitalne strategije in Vavčer za kibernetsko varnost. Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev. Skupno je v okviru obeh vavčerjev za digitalizacijo namenjenih 3,45 mio EUR.  


1. Vavčer pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je podjetja pozvati k pripravi digitalne strategije za namenom digitalne transformacije podjetij (poslovnih in proizvodnih procesov) s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR. 


2. Vavčer za kibernetsko varnost

Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda je 1.000,00 EUR največja pa 9.999,99 EUR.


Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaju, …)
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer so definirani v vsakem javnem pozivu in za vsak vavčer posebej Zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.


Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov.

Podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.


Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:

Na naši SPOT točki na telefon 030 700 170 ali info@spotjvslo.si


Vas zanima več o novici ˝Na voljo Vavčer za pripravo digitalne strategije in Vavčer za kibernetsko varnost˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.