Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

11
apr

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

SPIRIT Slovenija je objavil Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta.

Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD):

  • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ,
  • I56.300 Strežba pijač,
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R90. 010 Umetniško uprizarjanje,
  • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, upravičeni stroški so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019 v višini vsaj 75 odstotkov. 

Več o razpisu najdete na spodnji povezavi.

Vas zanima več o novici ˝Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Bodite obveščeni

Pripravljamo tedenske e-novice, s katerimi obveščamo o najpomembnejših aktivnostih.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.