Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 25. marec 2022

Sprememba obsega začasnega ali občasnega dela upokojencev

Začasna in občasna dela upokojencem nudijo možnost za dodatni zaslužek in ne vplivajo na višino pokojnine. Delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, ni pa omejitev glede vrste dela. V navedeni pogodbi se upokojenec z delodajalcem dogovori za obdobje opravljanja dela, število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka.


Omejitve glede obsega začasnega ali občasnega dela so se z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 29/2022 z dne 4.3.2022, spremenile.


Upokojenec – upravičenec lahko po novem opravi 90 ur začasnega ali občasnega dela v koledarskem mesecu in ne 60 ur, kot je bilo določeno prej.


Z ZIUPTD1 pa se upokojencem dovoli tudi, da v koledarskem mesecu opravijo tudi 120 ur dela, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1.080 ur.


Pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, se lahko opravi 7.500 ur začasnega ali občasnega dela.


Ukrep velja do 31. decembra 2022.


S tem zakonom se zaradi urejanja trga dela odstopa od določb Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, s sprem. in dopol., nadalj.: ZUTD) in se spreminja obseg opravljanja začasnega ali občasnega dela, ki je določen v 27. c členu ZUTD.


Z zakonom naj bi vsaj deloma rešili pomanjkanje delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten, z večjim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev.


V Uradnem listu št. 17/2022 z dne 11.2.2022 je bila objavljana Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, ki prične veljati 1. marca 2022. Ta Odredba določa, da v obdobju od 1. marca 2022 do 28. februarja 2023 višina urne postavke osebe, ki opravlja začasno ali občasno delo upokojencev ne sme biti nižja od 5,77 EUR.


Višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarske letu ne sme presegati 8.639,07 EUR.

Vas zanima več o članku ˝Sprememba obsega začasnega ali občasnega dela upokojencev˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.