Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 01. september 2021

Prispevki za socialno varnost za leto 2021 za »celodnevni« in »popoldanski« s.p.

Če razmišljate, da bi odprli »celodnevni« s.p. ali »popoldanski« s.p. je dobro vedeti, da se morate kot fizične osebe, ki opravljate dejavnost, vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja.

»Celodnevni« s.p. se vključijo v naslednja zavarovanja:

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje – PIZ (271,19 €),
  • zdravstveno zavarovanje – ZZ (149,79 €),
  • zavarovanje za starševsko varstvo (2,22 €) in
  • zavarovanje za primer brezposelnosti (2,23 €).

Podjetniki, ki predhodno nikoli niso imeli registrirane dejavnosti, so deležni oprostitve prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ): v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % prispevka.

Podjetniki se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke za socialno varnost ali višje oziroma najvišje možne prispevke za socialno varnost, ki predstavljajo 3,5-kratnik zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Vrsta prispevka

Mesečni znesek

Minimalni prispevki – za 1. leto

289,84 €

Minimalni prispevki – za 2. leto

344,07 €

Minimalni prispevki – brez olajšave

425,43 €

Maksimalni prispevki

2.481,75 €


»Popoldanski« s.p. je vključen v zavarovanje že na podlagi delovnega razmerja in mora mesečno plačati pavšalna prispevka za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za primer invalidnosti ali smrti, ki bi bila posledica poklicne bolezni ali poškodbe pri delu):

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje – PIZ (38,68 €; če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, plačajo polovico tega zneska);
  • zdravstveno zavarovanje – ZZ (38,61 €).

Skupaj 77,29 €. Na tej podlagi podjetniku pokojninska doba ne teče.

Plačane prispevke lahko spremljate preko eDavkov.

Davčni organ sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, ki je viden v eDavkih najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Do 15. v mesecu za pretekli mesec podatke lahko popravimo. Prispevki za socialno varnost pa morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Članek je bil napisan dne 1. 9. 2021, zato prosim upoštevajte, da se lahko višina prispevkov spreminja. Ažurne podatke lahko najdete tukaj.

Vas zanima več o članku ˝Prispevki za socialno varnost za leto 2021 za »celodnevni« in »popoldanski« s.p.˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.