Avtor prispevka: Darja Smiljić Objavljeno: 23. december 2021

Kaj je aktualno na področju pospeševanja podjetništva v letu 2022?

Verjetno ne bom pretiravala, če rečem, da sta zadnji dve leti obrnili na glavo naša življenja in korenito pretresli poslovanje in način delovanja večine podjetij in podjetnikov. Ob vseh covid ukrepih in pomočeh, ki so zaznamovali našo realnost, ne gre spregledati nekaterih drugih aktualnih ukrepov in podjetniških spodbud, ki jih preko podpornih institucij nudi država na podjetniški poti.


VAVČERSKI POZIVI

Tudi v letu 2022 bodo pod okriljem Slovenskega podjetniškega sklada odprti vavčerski pozivi, preko katerih je mogoče pridobiti sofinanciranje do 60% stroškov zunanjih izvajalcev (in nekaterih drugih stroškov) za posamezne storitve, s pomočjo katerih lahko podjetja krepite svojo konkurenčnost in kompetence. Gre za 15 različnih spodbud za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), med drugim za digitalni marketing, pridobivanje digitalnih kompetenc, certifikatov kakovosti, uvajanje blagovne znamke, raziskavo tujih trgov, celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) … Več informacij o pogojih posameznih pozivov in načinu prijave lahko dobite pri svetovalkah točke SPOT Svetovanje JV Slovenija


POSLOVNA URGENCA

Podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete rešitve in možnosti za izboljšave vašega poslovanja, je na voljo program brezplačnega mentoriranja Poslovna urgenca (Early Warning Slovenia). Namen mentorske pomoči je, da mentor ob neformalnem pogovoru da podjetju ustrezne usmeritve in predlaga možnosti za rešitve težav, s katerimi se podjetje srečuje. Mentorji so izkušeni podjetniki, managerji ali eksperti na določenem poslovnem področju. Za vključitev v brezplačno svetovanje se izpolni vprašalnik ali pa se podjetje oglasi pri najbližjem svetovalcu mreže SPOT Svetovanje. Program sicer izvajata agencija SPIRIT in CEED Slovenija.


PODPORNI PROGRAM ZA PRENOS LASTNIŠTVA

Prenos lastništva na naslednike je zagotovo pomembna faza v življenjskem ciklu vsakega podjetja in je za večino podjetij lahko kritična, če je ne jemlje dovolj resno in se je ne loti pravočasno. Na prenos se lahko pripravite v podpornem programu za prenos lastništva, ki poteka pod okriljem agencije SPIRIT.


DIGITALNA PREOBRAZBA IN ZELENI PREHOD

Usmeritev države kot tudi EU na področju podjetništva in gospodarstva v prihajajočih letih sta digitalna preobrazba gospodarstva in zeleni prehod (obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov), zato bo tudi podpora podjetjem na teh področjih izdatnejša. Ne le zaradi spodbud, tudi zaradi pozitivnih širših družbenih učinkov je pomembno, da podjetja skušajo v svoje poslovanje vključevati te prioritete.


PODPORA POTENCIALNIM PODJETNIKOM IN PODJETNIKOM ZAČETNIKOM

Podpora bo namenjena tudi podjetjem in podjetnikom, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot. Potencialni podjetniki si bodo znanje za uspešnejši začetek podjetniške poti lahko nabirali v dveh programih podpre, ki so namenjeni njim. Predvidoma že v januarju 2022 bo Razvojni center Novo mesto objavil nov javni poziv za vključitev v 4-mesečni program usposabljanja PONI – Podjetno nad izzive. Prav tako bo v prvi polovici leta 2022 potekalo brezplačno 50-urno spletno usposabljanje ABC podjetništva. Ženske podjetnice začetnice, ki se bodo udeležile usposabljanja in odprle podjetje, bodo v nadaljevanju lahko kandidirale na natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model v višini 3.000 eur.


Za konec pa še dve aktualni opozorili: 


1. IZTEKA SE ROK ZA VPIS E-NASLOVA KAPITALSKIH IN OSEBNIH GOSPODARSKIH DRUŽB V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Kapitalske in osebne gospodarske družbe (npr. d.o.o.-ji, d.n.o.-ji….) morajo najkasneje do 24. februarja 2022 zagotoviti vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije. Gre za zakonsko obveznost podjetij, ki je zajeta v zadnji spremembi Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K).

Kako izvesti vpis?

Na enega od naslednjih načinov:

 • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (v priponki) po pošti ali elektronski pošti pošljite ali osebno dostavite na izpostavo AJPES.
 • V vlogi se označi/izpolni naslednje:
 • odkljuka se okence pod Sprememba (1)
 • matična številka (3)
 • firma (popolno ime)
 • poslovni naslov (5)
 • kontaktni podatki (8) – vpiše se e-pošta
 • pod opombe se vpiše: vpis e-naslova
 • vpiše se datum in obrazec žigosa
 • vlogo podpiše odgovorna oseba

ali

 • na izpostavo AJPES dostavite ali pošljite vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,

ali

 • vpis e-naslova vložite hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če spreminjate tudi druge podatke o družbi, na točki SPOT ali pri notarju.

Priporoča se, da se v Poslovnem registru Slovenije pregleda vse vpisane podatke podjetja in se po potrebi hkrati z vpisom e-naslova spremeni tudi morebitne druge podatke.

Opozorila:

 • Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. Ker bo zaradi javne objave e-naslova verjetno le-ta zelo obremenjen, se priporoča, da za namen določitve e-naslova za vpis v register družbe dodelite ločen elektronski naslov.
 • Če imate e-naslov že vpisan v PRS, preverite ali je ta e-naslov ustrezen. Če ni, ga spremenite na enega izmed zgoraj opisanih načinov.
 • Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Da bi se izognili globam, priporočamo, da vpis e-naslova družbe v Poslovni register Slovenije opravite čim prej.


2. TOČKA SPOT Svetovanje JUGOVZHODNA SLOVENIJA TUDI V LETU 2022 DELA ZA VAS

Na točki SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ima svoj sedež v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu, nudimo brezplačno osnovno podjetniško svetovanje. V letu 2022 bomo organizirali preko 35 brezplačnih podjetniških dogodkov (delavnice, usposabljanja, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti). Vabila na naše dogodke kot tudi druge aktualne podjetniške novice lahko spremljate na spletni strani www.spotjvslo.si. Vse naše aktivnosti so za uporabnike brezplačne, ker so financirane iz sredstev državnega proračuna in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kontakt: tel. 030 700 170, e-pošta: spotjvslo@gmail.com

Vas zanima več o članku ˝Kaj je aktualno na področju pospeševanja podjetništva v letu 2022?˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.