Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 12. november 2018

Opravljanje obrtnih dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja

Imate s.p., d.o.o. ali katero drugo statusno obliko podjetja in opravljate dejavnost frizerstva, inštalacij, avtomehanike, … ? Ali veste, da za opravljanje teh dejavnosti potrebujete obrtno dovoljenje?

Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, se namreč pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register za dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/2013).

Obrtno dovoljenje je ugotavljanje izpolnjevanja izobrazbenih zahtev za opravljanje obrtnih dejavnosti in če opravljate obrtno dejavnost, si ga morate pred pričetkom opravljanja dejavnosti pridobiti.

Skladno z 9. členom Obrtnega zakona je pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri, ali srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali ustrezen mojstrski naziv, ali ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, ali višja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri. Po tem členu je za pridobitev OD možnih tudi nekaj izjem.

Obrtna dejavnost je tista dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili 5. člena Obrtnega zakona. Zanjo veljajo naslednje značilnosti:

  • da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
  • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti in nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
  • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
  • da se opravlja trajno.

Dejavnost pa se ne šteje za obrtno dejavnost, če jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija); če se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta in če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.

Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja s prilogami vložite na območni obrtno-podjetniški zbornici na območju, na katerem ima sedež podjetje (v Sloveniji je 62 OOZ). Najkasneje v 15 dneh po vložitvi popolne vloge prejmete obrtno dovoljenje in reprezentativno obrtno dovoljenje. Taksa za izdajo obrtnega dovoljenja znaša 111,00 EUR.

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali reprezentativno obrtno dovoljenje (sprememba sedeža firme, naziva firme, dejavnosti, nosilca dejavnosti,..) mora imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OOZ, kjer mu je bilo obrtno dovoljenje izdano ali na OZS. Če imetnik obrtnega dovoljenja spremeni (naslov) sedež podjetja tako, da ta spada v drugo OOZ, vloži vlogo za spremembo podatkov na OOZ, v kateri je novi sedež firme ali na OZS.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka: Breda Koncilja

Vas zanima več o članku ˝Opravljanje obrtnih dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.