Avtor prispevka: Danijela Vukojević Objavljeno: 21. december 2022

»NORMIRANCI« PO NOVEM ZAKONU O DOHODNINI (ZDoh-2AA)

V Uradnem listu RS, št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022, je bila objavljena novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, nekatere določbe pa šele 1. januarja 2023 oz. se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo 1. januarja 2023.


Zakon najbolj posega v obdavčitev samostojnih podjetnikov, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov.

Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca pri katerem je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

Konkretno na primeru:

 

Prihodki

40.000 € 

80.000 € 

120.000 €

Normirani odhodki

32.000 €

52.000 €

60.000 €

Osnova

8.000 €

28.000 €

60.000 €

Davek 

1.600 € 

5.600 € 

12.000 €


Če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bila obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve (popoldanski s.p.) vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

Konkretno na primeru:

Prihodki

12.000 € 

40.000 € 

80.000 €

Normirani odhodki

9.600 €

21.000 €

  25.000 €

Osnova

2.400 €

19.000 €

55.000 €

Davek 

480 € 

3.800 € 

11.000 


Zakon prinaša kar nekaj novosti tudi na drugih področjih, npr.:

DAVČNE OLAJŠAVE (splošna olajšava - 5.000,00 eur letno, dodatna olajšava za mlade zaposlene do 29. let starosti - 1.300,00 eur letno, višja dodatna splošna olajšava za osebe z nizkimi dohodki – do 16.000,00 eur letno in višje olajšave za vzdrževane družinske člane)

DAVČNI RAZREDI (stopnja davka v petem dohodninskim razredu – 50 %)

OBDAVČITEV NAJEMNIN (dosedanja 15 % stopnja se nadomesti s stopnjo 25 %)

VIŠINA NADOMESTILA ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO (neobdavčeno nadomestilo bo 0,20 % poprečne letne plače zaposlenih v RS za vsak dan dela na domu) 
Vas zanima več o članku ˝»NORMIRANCI« PO NOVEM ZAKONU O DOHODNINI (ZDoh-2AA)˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.