Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 12. avgust 2021

Gospodarske družbe morajo v PRS vpisati elektronski naslov

V Uradnem listu RS, št. 18/2021, so bile objavljene spremembe Zakona o gospodarskih družbah. Med drugim se je spremenil tudi prvi odstavek 47. člena, ki pravi, da mora prijava za prvi vpis družbe v register vsebovati tudi poslovni in elektronski naslov.

Vpis elektronskega naslova je obvezen za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij, medtem ko za samostojne podjetnike posameznikov to ni obvezno.

V kolikor obstoječa gospodarska družba v Poslovnem registru Slovenije še nima vpisanega elektronskega naslova, mora to urediti do 24.2.2022.


Vpis elektronskega naslova je možen na več načinov, in sicer:

  • Na točki SPOT družba lahko vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS.
  • Družba izpolni obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS, podpiše ročno ali elektronsko ter ga dostavi na Izpostavo AJPES-a. Obrazec lahko pošlje po pošti, elektronski pošti ali ga osebno dostavi.
  • Družba lahko na Izpostavo AJPES-a pošlje dopis, ki pa mora biti ročno ali elektronsko podpisan.
  • Ob drugi spremembi, ki jo družba opravi na točki SPOT ali pri notarju, vpiše tudi elektronski naslov.


Družbe, ki že imajo v PRS vpisan elektronski naslov, pa bi ga želele spremeniti, lahko to storijo na enega izmed zgoraj navedenih načinov.

Elektronski naslov družbe je javen podatek, ki bo javno dostopen oz. objavljen v Poslovnem registru Slovenije. Iz tega razloga morajo družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov, ki je označen, da ne želijo njegove javne objave, sporočiti AJPES-u, da dovolijo njegovo javno objavo.

Ker bo zaradi javne objave elektronskega naslova verjetno le-ta zelo obremenjen, se priporoča, da za namen določitve e-naslova za vpis v register, družbe dodelijo ločen elektronski naslov.

Za nespoštovanje določbe noveliranega Zakona o gospodarskih družbah o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki znaša:

  • od 15.000 do 45.000 EUR za veliko družbo,
  • od 10.000 do 30.000 EUR za sredno družbo,
  • od 2.500 do 15.000 EUR za majhno družbo,
  • od 1.000 do 6.000 EUR za mikro družbo.

V izogib globah priporočamo, da čim prej, najkasneje pa do 24.2.2022, uredite vpis elektronskega naslova družbe v Poslovni register Slovenije.


Vir: AJPESVas zanima več o članku ˝Gospodarske družbe morajo v PRS vpisati elektronski naslov˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.