Avtor prispevka: Breda Koncilja Objavljeno: 10. december 2019

Dvig izobrazbene ravni - javni razpis za sofinanciranje šolnin

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ima na svoji spletni strani objavljen javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Posameznike, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova (formalna) znanja, sklad spodbuja, da se ponovno vključijo v učni proces. Ob zaključku šolanja se lahko prijavijo na aktualni javni razpis sklada in si povrnejo do 2.500,00 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje, kar vključuje tudi delovodske, poslovodske in mojstrske izpite.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino po tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30.9.2022) oziroma so poravnali šolnino med 1.1.2014 in 30.9.2022. Med izobraževalnimi programi, ki jih po tem razpisu lahko dobite sofinancirane, so tudi mojstrski izpiti, ki so razpisani za obdobje od 2014 do 30.9.2022.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposlivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, stari več kot 45 let.

Vloge bo sklad sprejemal do porabe sredstev oziroma do 3.10.2022. Odpiranje vlog se izvaja vsak drugi torek v mesecu. V celoti izpolnjena in podpisana vloga, seznam stroškov in obvezne priloge se pošlje z navadno ali priporočeno pošto na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 20, Ljubljana, kjer pa se vloga s prilogami odda tudi osebno na vložišču.

Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako dobro velja na področju vseživljenjskega učenja. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko koristite sofinanciranje sklada. Dvig izobrazbene ravni tako predstavlja pomemben korak v kariernem in tudi osebnostnem razvoju.

Več informacij o razpisu in pogojih za sofinanciranje šolnin je dostopnih na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranjesolnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.

Vir: Javni sklad

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija
Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Pripravila svetovalka Breda Koncilja.

Vas zanima več o članku ˝Dvig izobrazbene ravni - javni razpis za sofinanciranje šolnin˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.