Avtor prispevka: dr. Marijeta Kobetič Objavljeno: 09. julij 2021

Avtorska pogodba

Avtorska pogodba je opredeljena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije. Sklene jo naročnik in avtor. Naročnik je lahko fizična ali pravna oseba.

Avto je lahko v rednem delovnem razmerju (razen če pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo), lastnik pravne osebe, samostojni podjetnik, nekdo, ki opravlja dela po podjemni pogodbi in redni oziroma izredni študent.

Vsebina avtorske pogodbe je lahko s področja književnosti, znanosti in umetnosti:

 • govorjena dela kot npr. govori, pridige, predavanja,
 • pisana dela kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi,
 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 • koreografska in pantomimska dela,
 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju,
 • avdiovizualna dela,
 • likovna dela kot npr. slike, grafike in kipi,
 • arhitekturna dela kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture,
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 • kartografska dela,
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Plačilo iz avtorske pogodbe je dohodek posameznika, ki je obdavčen z dohodnino. Višina plačil prispevkov, povezanih z avtorsko pogodbo, je odvisna od tega, ali je avtor že sicer obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan ali ne.

Izplačevalec dohodka je zavezan plačati akontacijo dohodnine v višini 25% od davčne osnove, ki se vključuje v dohodnino.

Obremenjena je tudi s plačilom prispevka za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36% od bruto dohodka, ki plača avtor ter 0,53% od bruto dohodka, ki ga plača naročnik (izplačevalec dohodka).

Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju določa plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 15,5% bruto dohodka s strani avtorja. Prispevki PIZ se bodo tako plačevali s strani delodajalca, kot je to urejeno že v veljavni zakonodaji (8,85%) ter s strani avtorja, tj. 15,5% od bruto dohodka.

Primer izračuna, ki je zgolj informativne narave, če PIZ prispevkov ne plačujete nekje druge: 

Če je bruto izplačilo 1.000€, se od tega zneska obračuna PIZ prispevek 15,5°%, ki znaša 155€ in 6,36% prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki znaša 63,60€. Dohodnina znaša 170,35€. Neto izplačilo je tako 611,05€. Strošek delodajalca je 1.093,80€, saj mora plačati še prispevek PIZ 8,85% in prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 88,50€

Vas zanima več o članku ˝Avtorska pogodba˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.