Avtor prispevka: Darja Smiljić Objavljeno: 30. december 2020

Aktivnosti točke SPOT Svetovanje JV Slovenija v letu 2021

Točka SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ima svoj sedež v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, bo v letu 2021 vstopila v svoje četrto leto delovanja. V nekaj manj kot treh letih smo štirje svetovalci opravili preko 2.700 svetovanj (od tega cca 350 mobilnih), 126 animacij ter organizirali 114 delavnic, usposabljanj in drugih dogodkov. Verjamemo, da smo v tem času postali prepoznavna SPOT točka v regiji, na kateri so brezplačno informacijo, svetovanje ali pa le ustrezno usmeritev na pravi naslov dobila številna miko, mala ali srednje velika podjetja in podjetniki iz regije kot tudi posamezniki, ki so se odločili za samostojno podjetniško pot.

Kljub temu, da presegamo večino zastavljenih kazalnikov, ne bomo počivali na lovorikah že doseženega. Poleg brezplačnih osnovnih svetovanj – izvajamo jih na sedežu SPOT točke, na matičnih institucijah vseh štirih konzorcijskih partnerjev ali mobilno - želim posebej izpostaviti naše izobraževalne vsebine za leto 2021. Načrtujemo izvedbo 25 delavnic, 10 usposabljanj ter 9 izmenjav dobrih praks oz. odpiranj poslovnih priložnosti.

Nekaj vsebin bomo v skladu z zahtevo države namenili področju zelenega razvoja, predvsem lesni industriji. Izkušnja s pandemijo koronavirusa je jasno izpostavila pomen digitalnih kompetenc zaposlenih in podjetnikov kot ključnih za nemoten delovni proces ter za preživetje podjetij, zato bomo organizirali več delavnic in usposabljanj na temo pridobivanja in izboljševanja digitalnih kompetenc in digitalnega poslovanja (računalniška in spletna orodja, google oglaševanje, facebook oglaševanje, prodaja na spletu, e-mail marketing…).

Seveda ne bomo pozabili na seznanjanje podjetij in (potencialnih) podjetnikov z zakonodajo in zakonodajnimi novostmi (varnost in zdravje pri delu, napotitev na delo v tujino, delovna zakonodaja…), takšne vsebine namreč pomembno prispevajo k »urejenemu« poslovanju podjetij in podjetnikov.

Vabila na naše dogodke kot tudi druge aktualne podjetniške novice lahko spremljate na naši novi spletni strani www.spotjvslo.si. Vsaj v prvi polovici leta bo zaradi pandemije koronavirusa večina dogodkov potekala preko spletnega orodja zoom, zato se lahko izobraževanjem pridružite tudi tisti, ki se zaradi lokacijske oddaljenosti le-teh sicer ne bi udeležili.

Kot vsa leta doslej bomo pomembno vlogo namenili tudi pridobivanju znanja in veščin s področja poslovne komunikacije (tečaj nemškega jezika, komuniciranje na sestankih in pri poslovnih pogajanjih), prodaje in trženja (kako tržiti v času krize, treningi prodaje), računovodstva in davkov (računovodstvo skozi oči davčnega inšpektorja, optimizacija davčne napovedi, spremembe DDV in druge davčne novosti, podjetje skozi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, status normiranca), prava (prenos družinskega podjetja na naslednike, nakup/prodaja podjetja), vodenja in motivacije (lastnosti uspešne vodje v poslovnem svetu, od start up podjetnika do managerja) ter pridobivanju nekaterih drugih kompetenc (fotografiranje izdelka brez profesionalnih pripomočkov, …).

Rada bi izpostavila še nekatere podjetniške spodbude, v katere je kot zunanji sodelavec vključena naša točka SPOT Svetovanje in vam zato lahko pomagamo z več informacijami in pomočjo pri vključitvi:

• v prvi polovici leta 2021 bo potekalo 50-urno spletno usposabljanje ABC podjetništva, namenjeno potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom, v katerega se bodo lahko vključili tudi kandidati oz. kandidatke iz naše regije. Ženske podjetnice začetnice, ki se bodo udeležile usposabljanja, bodo v nadaljevanju lahko kandidirale na natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model v višini 3.000 eur.

• v letu 2021 – predvidoma že v prvi polovici leta - bodo pod taktirko Slovenskega podjetniškega sklada ponovno objavljeni tudi iz leta 2019 že znani vavčerski pozivi, preko katerih bo mogoče pridobiti sofinanciranje stroškov digitalnega marketinga, pridobivanja digitalnih kompetenc, certifikatov kakovosti, blagovnih znamk,…

• SPIRIT, javna agencija in CEED Slovenija izvajata program brezplačnega mentoriranja »Early Warning Slovenia« (EWS). Program temelji na uspešnem danskem modelu in se pri nas izvaja od septembra 2020 dalje. Namenjen je podjetjem, ki opažajo prve znake potencialnih težav ali se že soočajo z njimi. Namen mentoriranja je, da mentor ob neformalnem pogovoru da podjetju ustrezne usmeritve in predlaga možnosti za rešitve težav, s katerimi se podjetje srečuje. Za vključitev v brezplačno svetovanje se izpolni vprašalnik ali pa se podjetje oglasi pri najbližjem svetovalcu mreže SPOT Svetovanje.

Verjamem, da lahko vsako podjetje in podjetnik ali tisti, ki se na podjetniško pot šele pripravlja, med naštetimi vsebinami najde nekaj zase. Izkoristite torej popotnico, ki vam jo preko naše točke SPOT Svetovanje in drugih podpornih institucij daje država na vaši podjetniški poti.

Pripravila:

Darja Smiljić

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Vas zanima več o članku ˝Aktivnosti točke SPOT Svetovanje JV Slovenija v letu 2021˝? Napišite nam vaše vprašanje ali vstopite v kontakt neposredno.

Članki, ki jih dostopate na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT Svetovanje JV Slovenija ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Članek je na voljo tudi za prenos v PDF obliki za kasnejše branje.

Projekt »SPOT Jugovzhodna Slovenija« se izvaja v okviru JR podporno okolje 2023 in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.