Novice

Novice

Naše storitve

SPOT svetovanje

Informiramo

Informiramo o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva preko e-biltena Moj spletni priročnik objavljamo prispevke na temo podjetništva.

Svetujemo

Svetujemo glede razvoja podjetniške ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, preko e-pošte ali na SPOT točki in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o..

Organiziramo

Organiziramo informativne, izobraževalne, animacijske in mreženjske PODJETNIŠKE DOGODKE.

Svetovanja potekajo na sedežu točke SPOT Svetovanje v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto ter na sedežih konzorcijskih partnerjev OOZ  Novo mesto, RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.

Podjetniško mentoriranje

Mentoriramo

  • izvajamo presoje poslovnih idej, vodimo posameznika, podjetniško ekipo oz. podjetje skozi poslovne in druge potrebne procese
  • vključujemo jih v ustrezne vsebine usposabljanja ter v ekspertna svetovanja
  • usmerjamo jih in jim pomagamo pri prototipiranju
  • izvajamo identifikacijo visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter jih napotujemo na ustrezne institucije in programe

Organiziramo in izvajamo podjetniške dogodke

  • s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške in socialno podjetniške ideje , na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks ter poslovnih mreženj

Mentoriranja potekajo v poslovnih prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podjetniškega inkubatorja Bela krajina in Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

SPOT svetovalci in podjetniški mentorji izvajamo tudi AKTIVNOSTI SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE preko srečanja podpornega okolja v regiji, usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti. Vse aktivnosti SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev so za uporabnike, ki se strinjajo s Pogoji uporabe, brezplačne.

Podjetništvo regije JV Slovenija

Število izvedenih aktivnosti

4847

Svetovanja

212

Dogodki

98

Članki

Spoznajte SPOT svetovalce

Darja Smiljić

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Danijela Vukojević

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Breda Koncilja

OOZ Novo mesto

Barbara Vraničar

RIC Bela krajina

in podjetniške mentorje

Sara Krivdić Oražem

Podjetniški inkubator Kočevje

Ana Granda Jakše

RIC Bela krajina

Marko Vukobrat

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Bodite obveščeni

Pripravljamo sveže e-novice iz področja podjetništva za JV Slovenijo.